การเคหะโดดอุ้มลูกค้าโดนพิษโควิดกดดอกเบี้ย0% 1 ปี

การเคหะแห่งชาติทุ่มสุดตัวช่วยลูกค้าใหม่จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 รอบใหม่  กำหนด 3 โปรโมชั่น ลดดอกเบี้ย…

เคหะสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน

การเคหะแห่งชาติ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน จัดพิธีลงนามแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมจริย…

กรมวิชาการเกษตรเดินหน้าแก้ปัญหาสารตกค้างในผัก-ผลไม้

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบข้อมูลสินค้…

ผู้ว่าการเคหะฯ เร่งองค์กรสู่ความยิ่งใหญ่

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติประกาศขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยิ่งใหญ่ เหมือนแรกๆ ที่การเคหะแห่งชาติสิงคโปร์ย…

การเคหะจับมือ“ออมสิน” ชวนนักลงทุนร่วมช่วยเหลือภาคสังคม

การเคหะแห่งชาติ ให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย พันธบัตรเพื่อสังคม วงเงิน 6,800 ล้านบาท เพื่อ…

ออมสินเติมสภาพคล่อง “คนมีรายได้ประจำ-อาชีพอิสระ”ปล่อยกู้รายละ 5 หมื่น

ธนาคารออมสิน เปิดตัว “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ตามติครม. ลุยปล่อยกู้เติมสภาพคล่องพ่อค้าแม่ค้า-ผู้มีอ…

ออมสินอุ้มธุรกิจท่องเที่ยว ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1.5 หมื่นล้าน

ธนาคารออมสิน โดดอุ้มธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ปล่อยเงินกู้ซอฟต์โลน วงเงิน 15,000 ล้าน…

ออมสินปล่อยกู้ฉุกเฉินช่วยน้ำท่วมปลอดดอกเบี้ย 3 เดือน

ออมสิน โดดอุ้มน้ำท่วมภาคเหนือปล่อยกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0% โดย 3 เดือนแรกไม่ต้องจ่าย ซ…

พม. ช่วยเคหะส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชน

กระทรวง พม. พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบโควิด และประสบปัญหาว่างงาน ผลักด…

รัฐให้ความสำคัญการพัฒนา ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ยืนยันให้ความสำคัญในการพัฒ…