การเคหะจับมือ“ออมสิน” ชวนนักลงทุนร่วมช่วยเหลือภาคสังคม

การเคหะแห่งชาติ ให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย พันธบัตรเพื่อสังคม วงเงิน 6,800 ล้านบาท เพื่อ…

ออมสินเติมสภาพคล่อง “คนมีรายได้ประจำ-อาชีพอิสระ”ปล่อยกู้รายละ 5 หมื่น

ธนาคารออมสิน เปิดตัว “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ตามติครม. ลุยปล่อยกู้เติมสภาพคล่องพ่อค้าแม่ค้า-ผู้มีอ…

ออมสินอุ้มธุรกิจท่องเที่ยว ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1.5 หมื่นล้าน

ธนาคารออมสิน โดดอุ้มธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ปล่อยเงินกู้ซอฟต์โลน วงเงิน 15,000 ล้าน…

ออมสินปล่อยกู้ฉุกเฉินช่วยน้ำท่วมปลอดดอกเบี้ย 3 เดือน

ออมสิน โดดอุ้มน้ำท่วมภาคเหนือปล่อยกู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0% โดย 3 เดือนแรกไม่ต้องจ่าย ซ…

พม. ช่วยเคหะส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชน

กระทรวง พม. พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบโควิด และประสบปัญหาว่างงาน ผลักด…

รัฐให้ความสำคัญการพัฒนา ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ยืนยันให้ความสำคัญในการพัฒ…

เปิดวิชั่น “วิทัย” ดันออมสินธนาคารเพื่อสังคมเต็มตัว เร่งสปีดลดหนี้สิ้นฐานราก

วิทัย รัตนากร เปิดวิสัยทัศน์ ปรับบทบาทธนาคารออมสินเข้าสู่การเป็น Social Bank เต็มรูปแบบ เผยเตรียมเข้…

EXIM BANK ออกผลิตภัณฑ์ช่วยธุรกิจ S และ M เน้นอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเครื่องสำอาง ขับเคลื่อนการฟื้น…

จับตาสัญญาณน้ำจะเริ่มดีขึ้น ดินอิ่มตัว-น้ำไหลลงเขื่อนมากขึ้น

สถานการณ์น้ำช่วงต้นของฤดูฝน นับแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 18 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน 2563 แม้จ…

ผ่อนเช่าซื้อไม่ไหว การเคหะให้เช่าแทน

การเคหะแห่งชาติปรับทิศทางหลังวิกฤติโควิด-19 หันไปปล่อยเช่ามากขึ้น ทั้งโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและ…