กรมชลบันทึกข้อตกลงพัฒนาแหล่งน้ำ

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาแหล่งน้ำ

จากการศึกษาโครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.ตาก และจะ.ลำพูน พบว่าประชาชนมีความต้องการพัฒนา 399 ความต้องการ โดยมีโครงการที่มีศักยภาพที่จะร่วมกันผลักดันเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ จึงได้มีการลงนามใน “บันทึกการร้องขอการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้การสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” ระหว่างกรมชลประทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลงสี่ ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนบ้านตีนตก ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

กรมชลประทานจะเร่งบรรจุโครงการข้างต้น ตามแผนการดำเนินงาน จัดหางบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีมีสุข

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

กรมชลทุ่ม 7 พันล.ผุดสตรีทคาแนล

กรมชลฯ ลุยแก้น้ำท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เร่งเดินหน้าโครงการคลองถนนแล…

ออมสินออกมาตรการผ่อนล้านละ 5 พันช่วยผยุงคนกู้ซื้อบ้าน

ออมสินออกมาตรการปรับลดเงินงวด “ผ่อนบ้านดี..มีเฮ”แบ่งเบาภาระลูกหนี้ผ่อนดี ผ่อนต่ำล้านละ 5 พ…

CKPower ลุยลงทุนพลังงานหมุนเวียน

CKPower ฝ่าวิกฤติก๊าซแพง Q2/65 กำไรเพิ่ม 157 ล้านบาท YoY คาด Q3 แนวโน้มผลการดำเนินงานดีกว่…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

กรมชลทุ่ม 7 พันล.ผุดสตรีทคาแนล

กรมชลฯ ลุยแก้น้ำท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เร่งเดินหน้าโครงการคลองถนนและอุโมงค์ระ…

ออมสินออกมาตรการผ่อนล้านละ 5 พันช่วยผยุงคนกู้ซื้อบ้าน

ออมสินออกมาตรการปรับลดเงินงวด “ผ่อนบ้านดี..มีเฮ”แบ่งเบาภาระลูกหนี้ผ่อนดี ผ่อนต่ำล้านละ 5 พันบาท/เดือ…

CKPower ลุยลงทุนพลังงานหมุนเวียน

CKPower ฝ่าวิกฤติก๊าซแพง Q2/65 กำไรเพิ่ม 157 ล้านบาท YoY คาด Q3 แนวโน้มผลการดำเนินงานดีกว่าปีก่อน เร…