จากมหาสวัสดิ์ไล่ถึงภาษีเจริญ

By Preecha Aphiwattakul

….ไปดูโครงการบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง จ.นครปฐมมา…

ด้านบน เป็นคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม ด้านล่างเป็นคลองภาษีเจริญ กทม. …ทั้งคู่เป็นคลองขุด แนวตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา-แม่น้ำท่าจีน ยาวพอๆกัน 28 กม.

…2554 ปีมหาอุทกภัย พื้นที่บริเวณนี้ท่วมหนัก ระบายลงเจ้าพระยาหรือท่าจีน น้ำก็เต็มอยู่แล้ว จะระบายลงอ่าวไทย คลองแนวเหนือ-ใต้ที่มีอยู่ ก็มีขีดจำกัดในการระบาย…เส้นทางหลักโครงการ เริ่มต้นที่คลองมหาสวัสดิ์ ปรับปรุงตั้งแต่ประตูระบายน้ำคลองสามบาทเดิม มุดผ่านพื้นที่ในกรมยุทธศึกษาทหารเรือ มาถึงถนนพุทธมณฑลสาย 5 …จากนั้น ยึดเอาคูน้ำใหญ่กลางถนนสาย 5 ลงมา สร้างเป็นคลองอยู่กลางถนน จึงเรียกคลองถนน(street canal)

…street canal สิ้นสุดตรงคลองฉาง ต่อเนื่องคลองอ้อมน้อยเป็นคลองเปิดระบายน้ำ แต่จากคลองอ้อมน้อยลงมา จะก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำลงมา จนถึงคลองแนวลิขิต ปลายทางสู่คลองภาษีเจริญ…รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 17 กม. เป็นอุโมงค์น้ำร่วม 7 กม

….ทั้งหลายทั้งปวง จะเพิ่มการระบายน้ำได้ 30 คิว/วินาที…พ้นจากคลองภาษีเจริญ ก็จะระบายน้ำส่งต่อคลองสนามชัย-มหาชัย และคลองพิทยาลงกรณ์ตามลำดับ ก่อนระบายลงสู่ทะเล…วิธีการเหล่านี้ ล้วนหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อบ้านเรือน และที่ทำกิน

…ขั้นตอนขณะนี้ เป็นเพียงการออกแบบ ส่วนการก่อสร้าง ยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ ช่วงนี้ต้องอาศัยเครื่องมืออื่น ช่วยระบายน้ำไปพลางๆก่อน

…การพัฒนาแหล่งน้ำ เส้นทางน้ำ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ จึงไม่ใช่เรื่องหมูๆครับ

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเท…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดึงเง…