กคช.ปรับรูปแบบ ราคาขายโครงการใหม่

การเคหะแห่งชาติทบทวนสถานการณ์ที่อยู่อาศัยหลังเผชิญวิกฤตโควิด-19  ปรับแนวทางให้องค์กรเดินไปข้างหน้าได้ ทั้งเก็บตกขายปิดโครงการ ขยายปล่อยเช่ามากขึ้น ปรับรูปแบบและราคาขายโครงการใหม่ 

               นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวยอมรับว่า ผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19  ทำให้การเคหะแห่งชาติต้องทบทวนสถานการณ์ที่อยู่อาศัยใหม่ โดยเฉพาะอาคารคงเหลือที่มีอยู่  รวมถึงโครงการที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 -2564

สำหรับอาคารคงเหลือนั้น ในส่วนการขายให้เร่งเก็บตกขายสำหรับโครงการทำเลดี ขายได้ดี
ซึ่งคงเหลืออยู่จำนวนไม่มาก จะเพิ่มรายได้ให้การเคหะแห่งชาติโดยตรง ขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้เช่าในราคาไม่แพง อย่างเช่นโครงการเช่าทั่วไทย 10,000 หน่วย อัตราเช่าเริ่มต้น 999 บาท/เดือน นอกจากสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้ว ยังเพิ่มรายได้ให้กับการเคหะแห่งชาติแทนการปล่อยให้ห้องว่าง ซึ่งนโยบายต่อไปจะเพิ่มสัดส่วนการปล่อยเช่าเพิ่มมากขึ้นด้วย

               ทางด้านสัญญาเช่าซื้อกับลูกค้า การเคหะแห่งชาติพยายามช่วยเหลือลูกค้าในทุกวิถีทาง หากลูกค้าไม่สามารถผ่อนชำระได้ก็ให้ปรับเป็นการเช่าแทน เพื่อลดภาระลูกค้าในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ  และเปิดโอกาสให้กลับมาเช่าซื้อได้ในอนาคต ตามมาตรการ Rent to Buy ที่การเคหะแห่งชาติได้ประกาศไปแล้ว

               ส่วนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะต่อไปปี 2563 – 2564 หากลูกค้าสามารถโอนผ่อนชำระธนาคารได้ก็ให้ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ถ้าลูกค้าไม่ได้รับสินเชื่อจากธนาคาร สามารถทำเช่าซื้อกับโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย หรือไม่ผ่านเกณฑ์อีกสามารถเช่าไปก่อน (Rent to Buy)

               สิ่งที่การเคหะแห่งชาติจะต้องพัฒนาต่อไป สิ่งที่ต้องทบทวนคือ การปรับแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและกำหนดราคาขายให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจด้วย เพื่อให้ขายได้หมดทั้งโครงการโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นต้องแบกรับภาระซ่อมบำรุงรักษาส่วนที่เหลือ

               “ต้องยอมรับว่า ไวรัสโควิด -19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การเคหะแห่งชาติเอง ก็ต้องทบทวนหลักคิด รูปแบบ วิธีการ เพื่อให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้และพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับ ผู้มีรายได้น้อยได้ต่อไป” นายวิญญา กล่าว

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะจับมือ“ออมสิน” ชวนนักลงทุนร่วมช่วยเหลือภาคสังคม

การเคหะแห่งชาติ ให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย พันธบัตรเพื่อสังคม วงเงิน 6,800 ล้า…

เดิมพันน้ำปีหน้า รอความหวังอีก 30 วัน

สถานการณ์น้ำในฤดูฝนปี 2563 อยู่ในภาวะน่ากังวล รอพิสูจน์ 30 วันสุดท้าย ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน…

ออมสิน ชวนออกแบบตราสัญลักษณ์ 108 ปี ชิงเงิน 1 แสน

ในโอกาสที่ธนาคารออมสินจะครบรอบ 108 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ธนาคารฯ จึงขอเชิญชวนนักเรียน …

บทความแนะนำ

VIEW ALL

การเคหะจับมือ“ออมสิน” ชวนนักลงทุนร่วมช่วยเหลือภาคสังคม

การเคหะแห่งชาติ ให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย พันธบัตรเพื่อสังคม วงเงิน 6,800 ล้านบาท เพื่อ…

เดิมพันน้ำปีหน้า รอความหวังอีก 30 วัน

สถานการณ์น้ำในฤดูฝนปี 2563 อยู่ในภาวะน่ากังวล รอพิสูจน์ 30 วันสุดท้าย ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่…

ออมสิน ชวนออกแบบตราสัญลักษณ์ 108 ปี ชิงเงิน 1 แสน

ในโอกาสที่ธนาคารออมสินจะครบรอบ 108 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ธนาคารฯ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศ…