กรมกิจการผู้สูงอายุ แถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ


          กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในประเด็น ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข”
          วันนี้ (๒๗ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ (รองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ (รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ) ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในประเด็น ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข” ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
          กรมกิจการผู้สูงอายุ ตระหนักว่าธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย จะเป็นพื้นที่ให้จิตอาสาเข้ามาแบ่งปันเวลาให้กับการดูแลผู้สูงอายุในสังคม และเวลาที่คุณสะสมไว้ในการดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลกลับคืนเมื่อจิตอาสามีความต้องการและจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแล ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมดูแลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (ติดบ้าน) และกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย (ติดเตียง) ซึ่งขณะนี้กำลังทดลองนำร่องโดยหลังจากนี้ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ จะนำมาถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศไทยได้
          โดยขณะนี้ โครงการธนาคารเวลาฯ ได้มีผู้คนให้ความสนใจในวงกว้าง และประชาชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาของธนาคารเวลา ด้วยเหตุนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุได้เปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการธนาคารเวลาฯ ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ (www.dop.go.rh) เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (www.m-society.go.th) และเว็บไซต์จิตอาสา (FB:jitarsabank.com) ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๔๓๐๕ – ๖ และสายด่วน ๑๓๐๐ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
          กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงอยากเชิญชวนมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแบ่งปันเวลา เพื่อสร้างรอยยิ้มให้สังคม ผ่านระบบการลงทะเบียน รับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ “ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข” เพื่อกรมกิจการผู้สูงอายุจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาให้การดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะกับความสนใจ ความถนัด วิถีชีวิต และเวลาว่างของผู้ที่สมัครลงทะเบียนจิตอาสาไว้กับทางกรมฯ ทั้งยังมีการเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม ก่อนให้บริการอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

กนช.เคาะแผนแม่บทน้ำ 20 ปี จัดระเบียบน้ำประเทศทุกมิติ

  ในการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือกนช. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ…

ผส.เชิญชวนบริจาคเบี้ยสูงอายุให้ผู้มีรายได้น้อย

กรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าจัดกิจกรรมคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท…

ชงผุดอุโมงค์ยักษ์หมื่นล้านใต้คลองเปรมฯ แก้น้ำท่วมเมืองหลวง

อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เคาะ 2 โครงการ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเป…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ชป. ปรับปรุง 8 คลองส่งน้ำท่าเชียด รองรับการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

       กรมชลประทานปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จ.พัทลุง รองรับการปรับเปลี่ยนการเพาะปลู…

มะลิยันหนักแน่นไร้ไขมันทรานส์ พร้อมเปิดตัวมะลิ อีซี่ สควีซ 0% Fat

อุตสาหกรรมนมไทย ผู้ผลิตนมตรามะลิ ยืนยันผลิตภัณฑ์มะลิทุกตัวไร้ไขมันทรานส์ พร้อมเด้งรับกระแสใส่ใจสุขภา…

อิทธิฤทธิ์น้ำ (กาม)

By… นนท์ นทีรัตน์ ข่าวฮือฮาสะท้านวงการสงฆ์ทั่วโลก เมื่อพระสงฆ์ไทยต้องอาญาแผ่นดิน ผิดทั้งทางโลกและทาง…