ท่าลาด (3) เพราะเดินดิน จึงมีแผนที่ทำมือ

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเครื่องมือเก่าในอดีตที่นำกลับใช้ใหม่ในปัจจุบัน
…ในอดีตชาวบ้านคิดอ่านทำการอะไรก็ร่วมวางแผน และร่วมกันทำ พอบ้านเมืองเจริญ ราชการเข้ามาแบบแยกส่วนราชการก็ทำเองทุกอย่าง ตั้งแต่วางแผน ตัดสินใจและลงมือทำ โดยที่ชาวบ้านได้แต่แลมองเฉยๆ
… เป็นกระดุมที่กลัดผิดแต่เม็ดแรก จะไปหาความถูกต้องเที่ยงตรงของสาบเสื้อได้ตรง ไหน
…ทำในสิ่งที่ชาวบ้านไม่ต้องการ แต่สักจะทำตามแผนโครงการงบประมาณที่มาจากส่วนกลาง
…เป็นเสี้ยวประชาธิปไตย ประชาชนไม่เคยเป็นใหญ่อย่างคำโฆษณา
…ทำไปทำมาก็รู้ว่าหลงทาง ท้ายสุดต้องงัดคำภีร์เก่าให้ชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกู้ ซากที่กำลังจ่อมจม


…ฝายท่าลาด อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ยิ่งใหญ่จากการรับน้ำจากอ่างฯระบมและอ่างฯสียัด มีพื้นที่ชลประทานมากกว่า1.3 แสนไร่ แต่เกษตรกรปลายน้ำไม่เคยรับน้ำซักที
…การฟื้นฟูศรัทธาที่หดหายเป็นเรื่องยาก จำต้องอาศันแก่นแกนชาวบ้านมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ชล ประทานลุยสู้ฟัด นัดประชุม พูดคุย และออกเดินหาปัญหาของตัวเอง
…การเดินสำรวจภูมิประเทศฝายท่าลาดคือขุมทรัพย์ ลายแทง
…ใช้คลองซอย 1 นำร่อง แบ่งกันเดินสำรวจ จดจารทุกอย่าง ที่ดินใคร ทำอะไร กี่ไร่ มีถนนทางเดิน ประตูไขน้ำ เส้นทางน้ำไหล ฯลฯ
…นี่คือBig Data ในศัพท์ไทยแลนด์4.0 เอามาร่อนตะแกรง ผูกโยง มาเป็นแผนที่ทำมือ ระบุภาพให้ทุกคนเห็นและเข้าใจง่าย มากกว่า นาข้า บ่อปลาเอ็ง อย่างอื่นไม่รู้
…ความรู้ต่อภาพรวม และภาพย่อยส่วนตัว เปิดพรมแดนความรู้พื้นที่ของตัวเองอย่างชัดเจนและมีผลต่อความนึกคิด
…กระนั้น ยังมีปัญหาคาใจชาวบ้าน มั่นหมายว่าน้ำไม่ถึง เพราะคลองเหิน หมายถึงต้นคลองส่งน้ำต่ำ ปลายคลองสูง น้ำจึงไปไม่ถึงปลาย!!!
…ท้าพิสูจน์ด้วยการปิดคลองระบายน้ำออกจนเกลี้ยง ภาพที่เห็นคลองไม่เหิน ชลประทานรอดตัวไป
…กลับกันเห็นท่อผีมุดผุด 62 ตัวของคนที่อยากได้น้ำเร็ว อยากได้ตลอดเวลา และอยากได้เพราะไม่ได้ ปนเปกัน
…นี่ต่างหากเป็นตัวปัญหาที่ฟ้องถึงการจัดการน้ำล้ม เหลวในตัว
…แต่ท่อผียังเป็นแค่เศษเสี้ยวปัญหา หลักๆคือการจัดการน้ำที่ไม่มีหลักและทำลายหลักจากนักการเมืองบ้าง หัวคะแนนบ้าง เกษตรกรเองบ้าง
…เป็นที่มาของการฟื้นฟูการจัดการน้ำแบบประชาธิป ไตยที่ทุกคนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ความต้องการน้ำ พื้นที่และช่วงเพาะปลูก การจัดรอบเวรส่งน้ำ ตามมาด้วยความรักความเข้าใจ เอื้ออาทรต่อเพื่อนเกษตรกรด้วยกันอย่างไม่เคยมีมา ก่อน
…จากปี2557 ถึงวันนี้ ทุกคนได้รับน้ำแน่นอน จะต้น กลาง หรือปลายคลองได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน
…มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ทั้งฝาย ทั้งคลองซอย แยกซอย ส่งข่าวได้ทั่วถึงอย่างไม่เคยมีมาก่อน
…เป็นมหัศจรรย์ของฝายท่าลาด

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา …

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา อ.ศรีนคริน…

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ จัดง…