กรมชลทุ่มงบ1.16พันล้านผุดอ่างห้วยคะนานแก้น้ำแล้งหนองบัวลำภู

กรมชลฯ มุ่งเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำ ลุยปัจฉิมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคะนาน ใช้งบลงทุน 1,160 ล้านบาท …

กรมชลชูวนเกษตรเพิ่มผลผลิตกาแฟ 10 หมู่บ้านภาคเหนือ

การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง แผนงานระยะปา…

เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศคึกคัก

เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศคึกคักเกษตรกรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตลอดทั…

พาณิชย์ ชูผ้าทอยโสธร ต้นแบบหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน สร้างรายได้แก่ชุมชน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะประชาชนจากก…

2 ปี นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน หนุนสร้างคนรุ่นใหม่-ครอบครัวเข้มแข็ง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้…

เดินหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์อัดความรู้ด้านตลาดต่อ ยอด โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ปี  65  วางเป้าสร้างรายได้เ…

กสส.จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ย 1 % ให้แท็กซี่กู้ประกอบอาชีพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกรมธนารักษ์หาที่จอดรถให้สหกรณ์แท็กซี่ พร้อมจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ดอกเบี้…

กสส.สู้โควิดเปิดอบรมบัญชีผ่านออนไลน์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดปฏิทินอบรมบัญชีฟรีผ่านออนไลน์ยุคโควิด เน้นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี…

กวก.เดินหน้าวิจัยพัฒนาพันธุ์กัญชา-กัญชง พร้อมคู่มือพื้นที่ เสริมแกร่งต้นน้ำ

จากป่าสู่บ้าน กรมวิชาการเกษตรขยับเต็มตัวปลุกงานวิจัย พันธุ์กัญชา-กัญชง หลังพันธุ์กัญชาเต็มเมืองแต่ไร…

พระราชทานพันธุ์ผัก ให้ 10 ชุมชนนำร่อง

การเคหะแห่งชาติจัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ…