ชป.สานต่อโครงการพระราชดำริ

เฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เผยการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราช…

ออมสินสายเปย์

[video width="960" height="540" mp4="http://www.thaiagritec.com/wp-content/uploads/2018/05/ออมสินสาย…

ทุเรียนภูเขาไฟ บ้านป่าโมง จ.ศรีสะเกษ

https://youtu.be/7hvUtohKHIE

อุทกภัย-ภัยแล้ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

https://www.youtube.com/watch?v=9ZuZBo4OKfE&feature=youtu.be

เขื่อนเพชร โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาเพชรบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=1giR86Xve8E&feature=youtu.be

แนวทางพัฒนาสหกรณ์ ภายใต้ รมช. เกษตร

https://youtu.be/GkAw3iXM61s

กรมชลฯ เดินหน้าแก้ไขอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง

https://youtu.be/z0CD4faVjvY

หัวใจการบริการจัดการน้ำ

https://youtu.be/Gnujo3yFpOA

สทนช. แถลงภาพรวมยุทธศาสตร์น้ำหลัง

https://youtu.be/ypJKMoPfl_s

รมช.เกษตร วิวัฒน์ ศัลยกำธร สั่งกรมสหกรณ์ปฏิรูปชูโมเดล 4T สู้ตลาดออนไลน์

https://youtu.be/UTft2VRXPrw