พระแม่คงคาไปไหน?

By… นนท์ นทีรัตน์ ความเชื่อของคนส่วนหนึ่ง เชื่อว่า น้ำมี พระแม่คงคาคอยปกปักรักษา ถึงเทศกาลงานปีก็มีพ…

สางแค้น

By…วิชชา ชาญเขตร   สมาคมอารักขาพืชไทย เดิมทีเดียวเป็นสมาคมค้าสารเคมีเกษตร สมาชิกหลักเป็นบริษัทข…

หักล้างทฤษฎี

By…ปั้น ปัญญวิชญ์ รากไม้ของต้นการบูรโบราณ อายุอานามเกินครึ่งสหัสวรรษ 560 ปีทอดข้ามลำธารในอำเภออู่หยว…

ส้วมลอยฟ้า

By... นนท์ นทีรัตน์ เรื่องทะเลนั้นพี่ไม่เคยรู้ แต่เรื่องบัดซบรู้ดี...จะทำฉันใด? คุณชรินทร์ นันทนาคร …

โรคกลัวน้ำ Water Phobia

By…ปั้น ปัญญวิชญ์ คนไทยเริ่มเป็นโรคกลัวน้ำ Water Phobia เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่ง เคยเจอประสบก…

ผีเรือโป๊ะ

By... นนท์ นทีรัตน์ เรือโป๊ะ (LIGHTER) ใช้บรรทุกสินค้าลำเลียงไปยังที่ต่างๆ ไม่มีเครื่องยนต์ ใช้เรือย…

ส่งออกไทยโคม่า

By...ปั้น ปัญญวิชญ์ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไม่รู้ท่าไหน นายลักษณ์ วัจนานวัจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการก…

ผีน้ำ ยุค คสช.

By... นนท์ นทีรัตน์ พูดถึงผี น้อยคนนักที่บอกไม่กลัวผี มีสารพัดผี ทั้งกระหัง กระสือ ผีตายโหง แต่ที่ไม…

สทนช. “เสือกระดาษหรือลายพาดกลอน”

By...ปั้น ปัญญวิชญ์ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ถือกำเนิดในรัฐบาล คสช. 2 วาระ โด…