เขื่อน-มีดีดีกว่าไม่มี

....... ปรีชา อภิวัฒนกุล น้ำหลากท่วมลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยม...เอาตามรายจังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ สุโข…

ชลประทานกับงานสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุด

**แสนไชย เค้าภูไทย ช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี่ ผมเดินทางไปติดตามทีมงานของกรมชลประทานที่มีท่านเฉลิมเกียรติ …

ขุมทรัพย์น้ำใต้ดิน ทางรอดความมั่นคงน้ำ

ปรีชา อภิวัฒนกุล ฝากความหวังไว้กับน้ำฝนอย่างเดียวไม่พอแล้ว เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate…

น้ำ”พะโต๊ะ-หลังสวน” สร้างเขื่อน-ขุดคลอง

ปรีชา อภิวัฒนกุล..............................พะโต๊ะกับหลังสวน 2 อำเภอของจังหวัดชุมพร ...ดังทั้งคู่ …

ปฏิรูประบบลุ่มน้ำ กรอบชัดเจนของ 22 ลุ่มน้ำหลักใหม่

คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเป็น 25 ลุ่มน้ำหลัก ตั้งแต่ปี 2536 ต่อมาในปี 2550 แม้ก…

กะเทาะเปลือกลูกเล่นพ่อค้าทุเรียนจีน(4)

ช่วงก่อนปลายเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา พ่อค้าทุเรียนจีนก็บินมาตามนัด มี ”ดิง ยี่” นักธุรกิจนำเข้าผล…

กะเทาะเปลือกลูกเล่นพ่อค้าทุเรียนจีน (3)

เช้าตรู่ของวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่แล้ว รู้สึกว่า สภาพอากาศไม่ร้อนจนปรอทแตกเหมือนกับวันเวลาเดียวกัน…

กะเทาะเปลือกลูกเล่นพ่อค้าทุเรียนจีน (2)

จำได้แม่นว่าช่วงต้นเดือนเมษายน 2561ที่ผ่านมา หลังจากได้รับคำยืนยันจากเพื่อนคนจีนชัดว่า นักธุรกิจนำเข…

กะเทาะเปลือกลูกเล่นพ่อค้าทุเรียนจีน (1)

ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลานับถอยหลังเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ของ ”ทุเรียน” ผลไม้ที่…

ดูงานชั่งตวงวัดญี่ปุ่น แล้วหันมาดูชั่งตวงวัดไทย

ประเทศญี่ปุ่นนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีมาต…