ปฏิรูประบบลุ่มน้ำ กรอบชัดเจนของ 22 ลุ่มน้ำหลักใหม่

คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเป็น 25 ลุ่มน้ำหลัก ตั้งแต่ปี 2536 ต่อมาในปี 2550 แม้ก…

กะเทาะเปลือกลูกเล่นพ่อค้าทุเรียนจีน(4)

ช่วงก่อนปลายเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา พ่อค้าทุเรียนจีนก็บินมาตามนัด มี ”ดิง ยี่” นักธุรกิจนำเข้าผล…

กะเทาะเปลือกลูกเล่นพ่อค้าทุเรียนจีน (3)

เช้าตรู่ของวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่แล้ว รู้สึกว่า สภาพอากาศไม่ร้อนจนปรอทแตกเหมือนกับวันเวลาเดียวกัน…

กะเทาะเปลือกลูกเล่นพ่อค้าทุเรียนจีน (2)

จำได้แม่นว่าช่วงต้นเดือนเมษายน 2561ที่ผ่านมา หลังจากได้รับคำยืนยันจากเพื่อนคนจีนชัดว่า นักธุรกิจนำเข…

กะเทาะเปลือกลูกเล่นพ่อค้าทุเรียนจีน (1)

ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลานับถอยหลังเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ของ ”ทุเรียน” ผลไม้ที่…

ดูงานชั่งตวงวัดญี่ปุ่น แล้วหันมาดูชั่งตวงวัดไทย

ประเทศญี่ปุ่นนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีมาต…

นวัตกรรมทางออกเพื่อลดการขาดแคลนน้ำ

ปัจจุบัน น้ำกลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของโลกอย่างชัดเจน ประเทศที่มีระบบการจัดการ…

บัญชีน้ำของชาติตอบโจทย์น้ำเป็นธรรมสำหรับทุกคน

หน่วยงานกลางด้านทรัพยากรน้ำอย่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ย่อมปวดหัวเป็นธรรมดากับการจัดการ…

น้ำการทูต : อาวุธลับ สทนช.

การจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นองค์กรหลักด้านน้ำของประเทศไทย มีความหมายอย่างมาก ไ…

จากท้องน้ำสู่สนามกอล์ฟ

By… นนท์ นทีรัตน์   อาชีพที่ถูกซ่อนเร้นอย่างเปิดเผย คงไม่พ้นการขายบริการทางเพศ ส่วนมากจะเป็นเพศ…