ชป. เร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการของนายกฯ

กรมชลประทาน ย้ำที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง มี…

เดินหน้าศึกษาสิ่งแวดล้อมปตร.พระนครศรี เป้าช่วยน้ำท่วม-แล้ง-ป้องมรดกโลก

กรมชลประทานลุย EIA ประตูระบายน้ำพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 13 อำเภอ บรรเทาน้ำท่วม–แล้…

กรมชลฯพร้อมรับมือน้ำหลากทั่วไทย เปิดแผนบริหารจัดการน้ำปี 62

กรมชลประทาน สั่งทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ และบริหารจัดการน้ำในอ่า…

สทนช.เร่งผุดแผนหลักจัดการน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ คาดเสร็จ ก.พ.63

สทนช.จับมือ บริษัท ทีม และจุฬาฯ ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนจัดทำแผนพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน…

กรมชลเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำภาคใต้ เร่งศึกษาอ่างคลองใหญ่-ปตร.ตรัง

ภาคใต้มีพื้นที่ครอบคลุม 14 จังหวัด และเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ …

ฝันชาวบ้านที่ราบเชิงเขาภูพาน กว่า 40 ปีที่รอคอยอ่าง???

กว่า 40 ปีที่รอคอย  ความหวังของราษฎรบ้านแก้งกะอามเริ่มเป็นรูปธรรม เมื่อกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาว…

บัญชีแหล่งน้ำ-บัญชีผู้ใช้น้ำ ฐานข้อมูลบริหารจัดการน้ำของประเทศ

ฐานข้อมูลแหล่งน้ำเท่าที่ประกาศมาโดยตลอด มีเพียงฐานข้อมูลแหล่งน้ำของกรมชลประทานเพียงเจ้าเดียว และเมื่…

เก็บน้ำเพิ่ม-เคร่งครัดการใช้ รับมือแล้งจากอุณหภูมิถึงจุดเดือด

อุณหภูมิในประเทศไทยในปี 2562 หลายพื้นที่ทะลุ 40 องศา โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภ…

กรมชลเร่งศึกษาแนวทางแก้แล้งลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืน

กรมชลประทาน เผยโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม จะช่วยเ…

สทนช.จับมือสกว. ขับเคลื่อนงานวิจัยในพื้นที่ EEC หวังแก้ปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

สทนช. และ สกว. ร่วมพัฒนาและสนับสนุนการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก พร้อมเร่งสร้างเครือข่ายกับมหาวิทย…