https://www.youtube.com/watch?v=UBgr229a4fE&feature=youtu.be กรมชลฯมอบรองเฉลิมเกียรติ ลงพื้นที่ต…

รัฐให้ความสำคัญการพัฒนา ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานวางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ยืนยันให้ความสำคัญในการพัฒ…

กรมชลตอบรับความต้องการชาวป่าบอนพัทลุง เร่งเดินหน้าสร้างอ่างเหมืองตะกั่วช่วย 10 หมู่บ้าน

กรมชลประทาน ตอบรับความต้องการแหล่งน้ำของชาวอำเภอป่าบอน จ.พัทลุง เร่งพัฒนาอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว เผย…

โครงการสินค้าชุมชน สร้างรายได้ สร้างชุมชน

การเคหะแห่งชาติ เปิดโครงการสินค้าชุมชน “สร้างรายได้ สร้างชุมชน” รับมือผลกระทบสถานการณ์โควิดให้แก่ชุม…

เปิดวิชั่น “วิทัย” ดันออมสินธนาคารเพื่อสังคมเต็มตัว เร่งสปีดลดหนี้สิ้นฐานราก

วิทัย รัตนากร เปิดวิสัยทัศน์ ปรับบทบาทธนาคารออมสินเข้าสู่การเป็น Social Bank เต็มรูปแบบ เผยเตรียมเข้…

EXIM BANK ออกผลิตภัณฑ์ช่วยธุรกิจ S และ M เน้นอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเครื่องสำอาง ขับเคลื่อนการฟื้น…

กนช.ไฟเขียวโครงการด้านน้ำงบปี’64 กว่า 27,000 โครงการ ด้านบิ๊กป้อม ย้ำเร่งพัฒนาแหล่งน้ำตอบโจทย์ประชาช…

อย่าประมาทอุทกภัย เดิมพัน 3 เดือนสุดท้ายฤดูฝน

สถานการณ์น้ำทั่วประเทศในช่วงเกือบ 2 เดือน นับแต่ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อ 18 พฤษภาคม 25…

เดินหน้าโครงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง แก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

สทนช. เร่งศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคอง บู…

บูรณาการระบบโทรมาตร เตือนภัยน้ำป่า น้ำท่วม ล่วงหน้า

โทรมาตร เป็นเครื่องมือวัดค่าต่างๆ ในลำน้ำ เช่น ปริมาณฝน ปริมาณน้ำท่า อัตราการไหลของน้ำ ระดับน้ำ คุณภ…

จับตาสัญญาณน้ำจะเริ่มดีขึ้น ดินอิ่มตัว-น้ำไหลลงเขื่อนมากขึ้น

สถานการณ์น้ำช่วงต้นของฤดูฝน นับแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 18 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน 2563 แม้จ…

ชลประทานเดินหน้าสานประโยชน์ชุมชนสู่ความมั่นคงด้านน้ำ

กว่า 118 ปี กรมชลประทานได้ทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำขยายพื้นที่จากที่เริ่มต้น ประมาณ 680,000ไรเป็นกว่า…