ออมสิน ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน จ.น่าน

นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ และนางปรางมาศ เธียรธนู รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำทีมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของ จ.น่าน ซึ่งเป็นความต่อเนื่องภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาแบบองค์รวม จ.น่าน โดยให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ในรูปแบบรถจักรยานยนต์พยาบาล ประกอบด้วย กระเป๋า อสม. อุปกรณ์การแพทย์พื้นฐาน และชุดยาสามัญประจำบ้าน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ บ้านห้วยเต๋ย บ้านสะเกี้ยง บ้านห้วยฟอง บ้านเปียงซ้อ และบ้านสะจุก พร้อมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ เปลี่ยนหลังคาสำนักงาน และอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะจุก

โอกาสนี้ได้มอบเตาเผาขยะเพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ทั้ง 5 หมู่บ้านบนยอดดอยใน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายชาญชัย ฝอยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ผู้แทนชุมชนน่านในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ วัดภูมินทร์ จ.น่าน

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเท…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดึงเง…