35 ปีที่รอคอยอ่างห้วยป่าไผ่

……ปลายทางของห้วยแม่ป่าไผ่อ.ฮอดจ.เชียงใหม่ จะไหลลงเขื่อนภูมิพล…เมื่อปี 2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯมาที่นี่…พระราชทานพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำทำกินให้ราษฎร…ล่วงเลย 35 ปี เพิ่งผ่านความเห็นชอบให้ก่อสร้างอ่างฯความจุ 20.41 ล้านคิว จากน้ำท่ารายปี 23.55 ล้านคิว เพิ่มพื้นที่ส่งน้ำจาก 2,753 ไร่เป็น 6,683 ไร่ ครอบคลุม 9 หมู่บ้านของต.นาคอเรือ และ 2 หมู่บ้าน ต.ฮอด…เริ่มก่อสร้างในปี 2566 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2570…ฤดูน้ำหลาก นอกจากท่วมแล้ว ยังพัดเอาตะกอนทรายจำนวนมากไหลลงตามลำห้วยพอถึงฤดูแล้ง กุมภา-เมษา น้ำก็แห้งขอดตลอดสาย ชาวบ้านเดือดร้อน…อาชีพหลักของที่นี่ เป็นลำไย ข้าว ข้าวโพดและวัวเนื้อ …เมื่ออ่างฯเสร็จ จะเพิ่มความมั่นคงให้ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง มีน้ำทำกินตลอดปี ไม่ต้องพะวงฤดูแล้งเหมือนปัจจุบัน…ไม่มีน้ำ ไม่มีอนาคต

…นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ปรีชา อภิวัฒนกุล

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเท…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดึงเง…