ค.พิทยาลงกรณ์แนวรบสุดท้าย

By Preecha Aphiwattakul

ไปยืนอยู่บนท่าเรือประมงเก่า ริมคลองใหญ่ ต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร…ถามนักตกปลาต่างถิ่น ได้แต่สำเนียงว่า คลองพิดๆ…ครู่หนึ่งถึงรู้ว่า คลองพิทยาลงกรณ์ นั่นเอง…อยู่ห่างทะเลแค่ 2-3 กิโลเมตร…เป็นคลองขวาง แนวตะวันตก-ตะวันออก ขุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา จากคลองสรรพสามิต จ.สมุทรปราการ ไปออกแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร…คลองสรรพสามิต ยาว 8 กม.ขุดสมัย อ.ปรีดี พนมยงค์ เป็นรมว.คลัง เพื่อลำเลียงสินค้าเกลือ …ต่อมาขุดต่อเนื่อง ไปจรดแม่น้ำท่าจีน ยาวรวม 30 กม.เรียกชื่อคลองพิทยาลงกรณ์ …เดิมที แถบนี้ทำนาเกลือ ต่อมาเปลี่ยนเป็นวังกุ้ง

ปัจจุบัน เกิดชุมชน บ้านจัดสรร และโรงงานมากมาย ไม่น่าเชื่อ…คลองพิทยาลงกรณ์ เป็นแนวรับน้ำท้ายสุดของเจ้าพระยาฝั่งต.ต.ตอนล่าง รับน้ำจากคลองมหาชัย-คลองสนามชัย…แบ่งน้ำเป็น 3 ส่วน ทางต.ต.ไหลไปท่าจีน ทางต.อ.ไปเจ้าพระยา ตรงๆลงมา ไหลผ่านคลองเล็กคลองน้อยลงทะเล…วัฒนา แดงมณี นายกอบต.พันท้ายนรสิงห์ บอกว่า ที่นี่จัดเก็บรายได้ปีละ 300 ล้านบาทจากเดิมไม่กี่ล้านบาท สะท้อนว่า เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ …ยิ่งประชากรในอนาคตของสมุทรสาคร จะเพิ่มจาก 568,465 คนในปี 2560 เป็น 836,130 คนในปี 2580 ด้วยแล้ว ที่นี่ยังจะขยายตัวได้อีกมาก

…คลองต่างๆที่มีอยู่ และการบริหารจัดการน้ำช่วงน้ำหลาก จึงต้องประณีตท่ามกลางความซับซ้อนจาก 3น้ำ คือน้ำเหนือหลาก น้ำฝนจากในพื้นที่ และน้ำทะเลหนุน…เพราะการจัดการน้ำหลากที่ผ่านมา อยู่ในวิสัยเอาอยู่ ไม่เช่นนั้นไม่มีชุมชน หมู่บ้านจัดสรรและโรงงาน แห่ผุดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นเครื่องยืนยัน…ยิ่งถ้าเป็นไปตามแผนเพิ่มขีดความสามารถระบายน้ำจาก 52 คิว/วินาทีเป็น 130 คิว/วินาที ของโครงการเจ้าพระยาฝั่งต.ต.ตอนล่างด้วยแล้ว…ปลายทางอย่างสมุทรสาครก็สบายใจ

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเท…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดึงเง…