CKPower คว้า 4 รางวัลมาตรฐานระดับโลก

บริษัทในเครือของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CKP” จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี และ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด (NN2) ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ใน สปป. ลาว ประสบความสำเร็จอีกระดับ ได้รับ ISO จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution หรือ BSI) รวม 4 ใบ สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทในเครือ CKPower ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานเทียบเท่าระดับสากล

โดย XPCL ได้รับใบรับรอง ISO จำนวน 3 ใบ ได้แก่ ISO 9001: มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ, ISO 14001 : มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001: มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วน NN2 ได้รับใบรับรอง ISO จำนวน 1 ใบ ได้แก่ ISO 14001: มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ มาตรฐาน ISO ที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ CKPower ที่มีความตระหนักและใส่ใจในด้านมาตรฐานการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล โดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลไทยที่จะมุ่งสู่สังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายใน พ.ศ. 2608 และยังให้ความสำคัญถึงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

CKPower: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ 3 ประเภท จำนวน 13 แห่ง รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่ 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย (1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 46% (ถือผ่าน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 42.5% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ (2) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 65% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์ และ (3) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100% จำนวน 7 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ ภายใต้ บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และภายใต้บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ออมสินผนึกพันธมิตรลุยสร้างงานสร้างอาชีพ

ออมสิน ผนึกพันธมิตร ดีเดย์ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เฟสแรก ช่วยคนตกงาน/ผู้ได้รับผลกระทบจากโคว…

ออมสินแจก500คืนกำไรลูกค้าดี

ออมสิน มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ลูกค้าทั้งคนกู้คนฝากกู้ดีมีวินัย  รับ 500 บาท ฝากสลาก…

ออมสินมอบรักออมอุ่นเพื่อบ้านผาบ่อง

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และสื่อมวลชน มอบสิ่งขอ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ออมสินผนึกพันธมิตรลุยสร้างงานสร้างอาชีพ

ออมสิน ผนึกพันธมิตร ดีเดย์ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เฟสแรก ช่วยคนตกงาน/ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ล…

ออมสินแจก500คืนกำไรลูกค้าดี

ออมสิน มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ลูกค้าทั้งคนกู้คนฝากกู้ดีมีวินัย  รับ 500 บาท ฝากสลากดิจิทัลลุ้…

ออมสินมอบรักออมอุ่นเพื่อบ้านผาบ่อง

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และสื่อมวลชน มอบสิ่งของอุปโภคบริ…