ออมสินโดดอุ้ม 4 แม่เฒ่าสุโขทัย

ธนาคารออมสิน และมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ปลอบขวัญ 4 แม่เฒ่าชาวสุโขทัย มอบบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน ได้มีที่อยู่อาศัยในบั้นปลายชีวิต

          นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า กรณีผู้สูงอายุ 4 คน ชาวอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ต้องย้ายออกจากที่อยู่อาศัยเนื่องจากผลของการบังคับคดี ตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อมวลชน และมีประชาชนให้ความสนใจติดตามข่าวเป็นจำนวนมาก โดยที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือ และเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อขอซื้อที่ดินพร้อมบ้านคืนจากฝ่ายโจทก์ ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ ขณะที่ผู้สูงอายุทั้ง 4 คน จะต้องย้ายออกตามคำสั่งศาล ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นี้

ธนาคารได้รับทราบถึงเหตุที่ผู้สูงอายุ 4 คน จำต้องเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในวัยชราภาพ ประกอบกับได้รับการประสานจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินบริจาคฯ ตลอดจนอำเภอโคกสำโรง ที่ติดต่อธนาคารเพื่อขอซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ให้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุทั้ง 4 คน ก่อนที่จะต้องย้ายออกจากบ้านเดิม ธนาคารจึงเร่งยื่นมือเข้าช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ร้อนดังกล่าว โดยการร่วมกับมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม บริจาคบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดิน บนเนื้อที่ 232 ตารางวา มอบให้ผู้สูงอายุ    ทั้ง 4 คน โดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ร้อน และปลอบขวัญผู้สูงอายุให้คลายความกังวลและดำรงชีพในบั้นปลายของชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป ทั้งนี้ บ้านหลังดังกล่าวเป็นทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 20/3 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

หุ้นกู้ KPower 2 พันล้าน ยอดจองเกินเป้า

CKPower เตรียมพร้อมออกหุ้นกู้ไซยะบุรีต่อปีหน้า มองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้า Renewable อย่า…

เคหะอันดับ 1 คุณธรรม-ความโปร่งใส

การเคหะแห่งชาติ ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 97.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 …

กรมชลประทานเดินหน้าลุยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ-อุทกภัยจ.อุดรธานี

โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี ล่าสุด…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

หุ้นกู้ KPower 2 พันล้าน ยอดจองเกินเป้า

CKPower เตรียมพร้อมออกหุ้นกู้ไซยะบุรีต่อปีหน้า มองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้า Renewable อย่างต่อเนื่อง…

เคหะอันดับ 1 คุณธรรม-ความโปร่งใส

การเคหะแห่งชาติ ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 97.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  เข้าเป็นอ…

กรมชลประทานเดินหน้าลุยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ-อุทกภัยจ.อุดรธานี

โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี ล่าสุด กรมชลประท…