สวนสุนันทา เด้งรับเอสบีเค บูมวิจัยแปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปกัญชา เริ่มมีให้เห็นในประเทศไทยมากว่า 2 ปีแล้ว  ทั้งการนำมาแปรรูปเป็นอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง อาหารสัตว์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยา และในวงการแพทย์  จากการศึกษางานวิจัยหลายสถาบันการศึกษา ต่างก็เริ่มตื่นตัวและมีงานวิจัยเรื่องประโยชน์จากกัญชามาแปรรูปเพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้บริโภค และภาคธุรกิจ จากการคาดการณ์ ในอนาคตอันใกล้นี้โอกาสของผลิตภัณฑ์กัญชาแปรรูปของไทยจะสร้างรายได้ส่งออกให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอน

               ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทเอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จึงได้ทำ MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุกงานวิจัยและพัฒนาแปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์ เตรียมนำองค์ความรู้ และนำประโยชน์จากกัญชามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ นำร่องในกลุ่มสมุนไพรเสริมอาหาร ชาชงสมุนไพร  สยายปีกร้านขายยา และคลินิกแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ

ชาญสิทธิ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสบีเค เฮอร์เบอลิสท์ จำกัด ระบุว่า  พืชกัญชากำลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงมากในสังคมไทย สำหรับการนำสารสกัดจาก “กัญชา” มาใช้ในวงการแพทย์ ที่เมื่อนำมาแปรรูป ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก็สามารถเกิดประโยชน์ให้กับคนไทยได้   จากงานวิจัยเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  ได้ผ่านการรับรอง ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์และการวิจัยจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.) พร้อมจัดตั้งศูนย์การผลิต สกัด แปรรูปกัญชาเพื่อการแพทย์ และร่วมกับเครือข่ายวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป นั้น  

จากการเล็งเห็นประโยชน์ดังกล่าว และมีความเชื่อมั่นจากประโยชน์คุณาปการที่คนไทยจะได้รับ จึงได้ร่วมบันทึกข้อตกลง ลงนาม MOU ร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาแปรรูปกัญชา กับ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชาชงสมุนไพร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  โดยเราจะรับซื้อวัตถุดิบส่วนของกัญชา ที่สวนสุนันทาได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องในการปลูกกัญชา นำมาเข้าโรงงาน และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ออกจำหน่ายในร้านขายยา และคลินิกแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ  

“ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ยังต้องอาศัยให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจด้านประโยชน์ที่ได้จากการแปรรูปกัญชา จึงมองว่าบุคลากรทางการแพทย์ เภสัช และผู้เชี่ยวชาญจะสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังจำหน่ายผ่านออนไลน์ ของบริษัทฯ เองทั้ง IG  Facebook  และWebsite โดยมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลได้ชัดเจน”  นายชาญสิทธิ์ กล่าว

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กล่าวว่า เราพร้อมที่จะร่วมมือกับภาคเอกชน หรือส่วนราชการที่จะดำเนินการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตั้งแต่ขั้นต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่ การปลูก การสกัด และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งการจะลงทุนเท่าไรขึ้นอยู่กับผลผลิตที่เราต้องการจะทำ ในเบื้องต้นวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ตั้งงบประมาณในการดำเนินการไว้ที่ 100 ล้านบาท ในการสร้างโรงสกัด ห้องปฏิบัติการทดลอง และการวิจัย ส่วนการปลูกจะให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยจะเป็นพี่เลี้ยงให้

ภายหลังการรับใบอนุญาตปลูกกัญชา ทางวิทยาลัยสหเวชศาสตร์มีความพร้อมด้านสถานที่ปลูกแบบปิด ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง มีโรงผลิตยาและผลิตภัณท์จากสมุนไพร มาตราฐาน WHO GMP พร้อมผลิตน้ำมันกัญชา และตำรับกัญชาแพนไทย16 ตำรับ มีคลินิกกัญชาเวชศาสตร์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ครอบครองกัญชาและจำหน่ายแล้วเช่นกัน

“ เรามีความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศที่มีหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ เพื่อผลิตกำลังคนรองรับการวิจัย การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ด้านกัญชา การสกัดน้ำมันกัญชา หรือใช้กัญชาเป็นส่วนผสมของยารักษาโรคเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ต้องศึกษา วิจัย ค้นคว้าอย่างจริงจังและต้องร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการวิจัยทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำกัญชามาป้องกัน บรรเทา หรือรักษาการเป็นโรคต่าง ๆให้แก่ประชาชนนั่นเอง” คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเท…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดึงเง…