กรมชลลุยแก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ทุ่ม 8.4พันล้านผุดอุโมงค์ยักษ์ใต้คลองบางน้ำจืด

ปัญหาการเกิดน้ำหลากแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาสายอื่นๆ ปัญหาหนึ่งเกิดจากช่องทางระบายน้ำฝั่งตะวันตกและตะวันออกที่ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพ เพราะคลองหลายสายขาดความต่อเนื่อง ทำให้ระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยไม่ทัน จนเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ได้กำหนดแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างไว้ทั้งหมด 9 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง 2.โครงการคลองระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงคลองชัยนาท-ป่าสัก และช่วงคลองป่าสัก-อ่าวไทย 3.โครงการคลองระบายน้ำควบคู่กับถนนวงแหวนรอบที่สาม 4.โครงการประปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 6.โครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ 7.โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร 8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน และ 9.โครงการพื้นที่รับน้ำนอง

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กรมชลประทานจึงเร่งเดินหน้างานสำรวจ ออกแบบโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร โดยโครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก นับเป็นส่วนสำคัญของแผนงานที่ 4 จาก 9 แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ล่าสุดนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์  รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานงานสำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เมื่อฝนตกในพื้นที่ ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จนถึงชายทะเล จะระบายน้ำออกสู่ทะเลทั้งแนวเหนือ-ใต้ ร่วมกับการผันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่เกินศักยภาพของสถานีสูบน้ำเดิมที่มีอยู่บริเวณริมแม่น้ำ และเมื่อฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้ง และจะกักเก็บน้ำและนำน้ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ

นายเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า งานสำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จะช่วยระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตอนบนคลองภาษีเจริญจนถึงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในแก้มลิง โดยผ่านอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางจืด 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมถึงควบคุมระดับน้ำทะเล พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า/เครื่องกลของประตูระบายน้ำเดิมจำนวน 13 แห่ง และก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง

โดยแผนการดำเนินงานดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่ ปี 2557 คือ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก (ปี 2557 – 2560) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ โดยกรมชลประทานได้มอบหมายให้กิจการร่วมการค้า PWFS JV เป็นผู้ดำเนินการงานสำรวจออกแบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองน้ำจืด มีกำหนดระยะเวลา 540 วัน (ปี 2563-2564)

นายเฉลิมเกียรติ กล่าวอีกว่า ในส่วนของงานก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2565 ด้วยงบประมาณกว่า  8,400 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี  เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปากทางเข้าอุโมงค์ ทำคัน ป้องกันตลิ่ง ขุดรอกคลองมหาชัย-สนามชัย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า/เครื่องกลของประตูระบายน้ำเดิม และก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง 

 “เหตุที่ต้องทำเป็นอุโมงค์ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน มีพื้นที่เกษตร และโรงานมากมาย เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงสร้างเป็นอุโมงค์ใต้น้ำ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 เมตร ความยาว 12.34 กิโลเมตร ดึงน้ำจากภาษีเจริญเข้ามามาถึงใต้คลองบางน้ำจืด สามารถระบายน้ำได้ 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพิ่มจากของเดิมประมาณ 3 เท่า คือ 130 ลูกบาศก์เมตร/วินาที” นายเฉลิมเกียรติ อธิบายเพิ่มเติม

สำหรับโครงการนี้หากแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตั้งแต่ตะวันตก เนื่องจากผลสำรวจปี 2554 ซึ่งน้ำท่วมใหญ่ จะเห็นว่าแม้กระทั่งแก้มลิง มหาชัยตรงนี้ น้ำก็อาจไม่ได้เข้ามาเส้นนี้เท่าไรในช่วงนั้น เนื่องจากว่าฝั่งตะวันตกนี้ข้างบนจะมีทั้งอาคาร ทั้งถนน ทำให้น้ำไหลมาตรงนี้ไม่สะดวก ซึ่งเรามองในภาพรวม ในช่วงของจังหวัดนนทบุรี กทม. ปทุมธานี และเหนือขึ้นไปอีก ตรงนี้จะช่วยการระบายน้ำได้ แบ่งเบาภาระของแม่น้ำท่าจีนได้ด้วย ผลกระทบของในเขตของกรุงเทพมหานคร เขตนนทบุรี ปทุมธานี ย้อนขึ้นไป โครงการนี้จะช่วยเร่งการระบายน้ำได้ จากเดิมที่เคยท่วม 2-3 เมตรในอดีตที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

สทนช.เดินหน้าขับเคลื่อน 151 โครงการตามพระราชดำริ

สทนช.บูรณาการสนองพระราชกระแส “สืบสาน รักษา และต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดิน…

“ไซยะบุรี”มั่นใจเจิมปากาไม่กระทบตัวเขื่อน

‘ไซยะบุรีพาวเวอร์’ แจงพายุเจิมปากาส่งผลต่อน้ำหลากไหลลงแม่น้ำโขง ยันเป็นโรงไฟฟ้าแบบน้ำไหลผ่…

กอนช.แจงน้ำท่วมจีนไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

  กอนช. ตามติดสถานการณ์น้ำท่วมมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ระบุเหตุเกิดที่จีนตอนกลาง มีแม่น้ำเหลื…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

สทนช.เดินหน้าขับเคลื่อน 151 โครงการตามพระราชดำริ

สทนช.บูรณาการสนองพระราชกระแส “สืบสาน รักษา และต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินหน้าเร่งขั…

“ไซยะบุรี”มั่นใจเจิมปากาไม่กระทบตัวเขื่อน

‘ไซยะบุรีพาวเวอร์’ แจงพายุเจิมปากาส่งผลต่อน้ำหลากไหลลงแม่น้ำโขง ยันเป็นโรงไฟฟ้าแบบน้ำไหลผ่าน ปล่อยน้…

กอนช.แจงน้ำท่วมจีนไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

  กอนช. ตามติดสถานการณ์น้ำท่วมมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ระบุเหตุเกิดที่จีนตอนกลาง มีแม่น้ำเหลืองเป็นแม่น…