ธ.ออมสิน จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ บ่มเพาะธุรกิจในรั้วมหาวิทยาลัย

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ TBS-GSB S² Space @ Thammasat Rangsit ระหว่างธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาสำหรับนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์รังสิต ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

สำหรับโครงการนี้ เป็นการพัฒนาพื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ตามแนวทาง Business Ecosystem ยกระดับการเติบโตอย่างเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะโดดอุ้มลูกค้าโดนพิษโควิดกดดอกเบี้ย0% 1 ปี

การเคหะแห่งชาติทุ่มสุดตัวช่วยลูกค้าใหม่จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 รอบใหม่  กำหนด 3 โปรโมชั่น …

เคหะสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน

การเคหะแห่งชาติ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน จัดพิธีลงนามแสดงเจตจำนงสุจริตด้านค…

พระมาโปรดชาวห้วยทม วอนกรมชลเร่งสร้างอ่าง

“คนห้วยทม รอมานานมาก กับอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนที่นี่ อาตมาขอบิณฑ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

การเคหะโดดอุ้มลูกค้าโดนพิษโควิดกดดอกเบี้ย0% 1 ปี

การเคหะแห่งชาติทุ่มสุดตัวช่วยลูกค้าใหม่จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 รอบใหม่  กำหนด 3 โปรโมชั่น ลดดอกเบี้ย…

เคหะสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน

การเคหะแห่งชาติ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน จัดพิธีลงนามแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมจริย…

พระมาโปรดชาวห้วยทม วอนกรมชลเร่งสร้างอ่าง

“คนห้วยทม รอมานานมาก กับอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนที่นี่ อาตมาขอบิณฑบาตญาติโยม…