เร่งสปีดแก้ขาดแคลนน้ำหน้าแล้ง-เก็บกักน้ำฝน

สทนช. ยืนยันงบกลางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ-เก็บกักน้ำฝน  เดินหน้าขับเคลื่อนทันกำหนด มิ.ย.-ก.ค. นี้แน่ ระบุโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำยังคงกระจุกตัว ทั้งที่มีถึง 11 หน่วยงานเสนอโครงการและงบประมาณ เตรียมวางแผนแก้ไขให้กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

ถึงกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และมีพายุฤดูร้อนหอบฝนมาในเดือนเมษายน 2563 รวมทั้งพายุไซโคลน “อำพัน” จากมหาสมุทรอินเดียก็ตาม

               แต่การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 2562/2563 รวมทั้งการเตรียมการรับมือฤดูฝน 2563 ของประเทศไทย ภายใต้งบกลาง ยังคงเดินหน้าต่อไป จนกว่าจะครบกำหนดกรอบเวลาในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2563 ตามลำดับ

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 2562-2563 และโครงการเร่งด่วนเก็บกักน้ำในฤดูฝน 2563 และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 2562/2563 (เพิ่มเติม) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและได้รับอนุมัติโครงการจากงบกลางจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7 มกราคม 2563 และ17 มีนาคม 2563 ตามลำดับนั้น มีความคืบหน้าดังนี้

โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 2562/2563 มีพื้นที่เป้าหมาย 44 จังหวัด 2,041 โครงการ กรอบวงเงิน 3,079 ล้านบาท  ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแล้ว (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) จำนวน 1,424 โครงการ งบประมาณ 2,280 ล้านบาท ดำเนินการแล้ว 787 โครงการ คิดเป็น 55.26% เสร็จแล้ว 21 โครงการที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

ทั้งนี้แบ่งเป็นโครงการขุดบ่อบาดาล 752 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือและภาคอีสาน โครงการซ่อมแซมระบบประปา 10 แห่งของภาคเหนือทั้งหมด จัดหาแหล่งน้ำผิวดิน 5 แห่ง อยู่ในภาคอีสาน 4 แห่ง ภาคเหนือ 1 แห่ง และโครงการวางท่อน้ำดิบ 11 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานและเหนือ

“ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเหล่านี้ จะเพิ่มปริมาณน้ำบาดาล 39.76 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 129,765 ครัวเรือน และเพิ่มปริมาณน้ำดิบผลิตประปา 60.51 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ผู้ใช้น้ำประปา 183,192 ราย และมีน้ำประปาสำรอง จ.พะเยา และ จ.ขอนแก่น รวม 7 แสนลูกบาศก์เมตร” ดร.สมเกียรติ กล่าว

โครงการข้างต้น มีหน่วยงานรับผิดชอบประกอบด้วย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองทัพบก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและการประปาส่วนภูมิภาค

ส่วนโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 และโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 2562/2563 (เพิ่มเติม) ตามมติ ครม. 17 มีนาคม 2563 นั้น มีแผนงานโครงการ 6,806 โครงการ กรอบวงเงิน 8,269.35 ล้านบาทนั้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,679 โครงการ งบประมาณ 4,405.01 ล้านบาท ดำเนินการไปแล้ว 107 โครงการ เกือบทั้งหมด 106 โครงการเป็นงานของกรมชลประทาน

ประกอบด้วยงานฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิม 88 แห่ง ส่วนใหญ่อีสาน 47 แห่ง ภาคกลาง 16 แห่ง ภาคเหนือ 11 แห่ง ภาคตะวันออก 9 แห่ง และภาคใต้ 5 แห่ง งานก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบ 6 แห่ง ภาคอีสาน 3 แห่ง

งานก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบ 6 แห่ง เป็นภาคอีสาน 3 แห่ง ภาคเหนือ 2 แห่ง และภาคใต้ 1 แห่ง งานก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่ 12 แห่ง ส่วนใหญ่ภาคอีสานถึง 10 แห่ง และงานเชื่อมโยงแหล่งน้ำ 1 แห่ง ในภาคตะวันออก

“จะเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักเกือบ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 115,662 ไร่ เกือบ 40,000 ครัวเรือน และจ้างงานกว่า 3,000 คน”

ดร.สมเกียรติ กล่าวอีกว่า โครงการทั้ง 2 หมวดใหญ่ดังกล่าวตามมติ ครม. จะดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาคือมิถุนายนและกรกฎาคมตามลำดับ มีผลทำให้การบูรณาการแก้ไขปัญหา เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งมิติการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง การเก็บกักน้ำในฤดูฝน ตลอดจนการจ้างงานในพื้นที่ เหลือเพียงความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ยังกระจุกตัวไม่กี่แห่ง ทั้งที่มีถึง 11 หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่ง สทนช. กำลังวางแผนปรับปรุงอยู่

ทั้งนี้ 11 หน่วยงานประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมประมง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ กรมเจ้าท่า การประปาส่วนภูมิภาค กรมการทหารช่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการข้าว

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

สทนช.เดินหน้าขับเคลื่อน 151 โครงการตามพระราชดำริ

สทนช.บูรณาการสนองพระราชกระแส “สืบสาน รักษา และต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดิน…

“ไซยะบุรี”มั่นใจเจิมปากาไม่กระทบตัวเขื่อน

‘ไซยะบุรีพาวเวอร์’ แจงพายุเจิมปากาส่งผลต่อน้ำหลากไหลลงแม่น้ำโขง ยันเป็นโรงไฟฟ้าแบบน้ำไหลผ่…

กอนช.แจงน้ำท่วมจีนไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

  กอนช. ตามติดสถานการณ์น้ำท่วมมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ระบุเหตุเกิดที่จีนตอนกลาง มีแม่น้ำเหลื…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

สทนช.เดินหน้าขับเคลื่อน 151 โครงการตามพระราชดำริ

สทนช.บูรณาการสนองพระราชกระแส “สืบสาน รักษา และต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินหน้าเร่งขั…

“ไซยะบุรี”มั่นใจเจิมปากาไม่กระทบตัวเขื่อน

‘ไซยะบุรีพาวเวอร์’ แจงพายุเจิมปากาส่งผลต่อน้ำหลากไหลลงแม่น้ำโขง ยันเป็นโรงไฟฟ้าแบบน้ำไหลผ่าน ปล่อยน้…

กอนช.แจงน้ำท่วมจีนไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

  กอนช. ตามติดสถานการณ์น้ำท่วมมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ระบุเหตุเกิดที่จีนตอนกลาง มีแม่น้ำเหลืองเป็นแม่น…