ออมสิน ปรับเวลาเปิดสาขา 9.00 – 15.00 น. ตั้งแต่ 16-30 เม.ย.63

ธนาคารออมสิน แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด เฉพาะสาขาที่เปิดบริการ 5 วัน เป็นเวลาเดียวกัน 9.00-15.00 น. ระหว่างวันที่ 16-30 เม.ย.63

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน การทำธุรกรรม การปฏิบัติงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวัน ขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือ รวมทั้งการปรับปรุงการให้บริการและดูแลประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตามสถานการณ์ ซึ่งธนาคารออมสิน มีภารกิจให้บริการทางการเงินตามปกติและในสถานการณ์ปัจจุบันได้ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงบริการทางการเงินตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีช่องทางการให้บริการต่างๆ เช่น สาขา, แอพพลิเคชั่นส์ MyMo เครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง เป็นต้น อีกทั้งต้องให้บริการภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของการเสี่ยงติดเชื้อด้วย โดยในส่วนของสาขาธนาคารออมสินนั้น ได้ปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับประกาศของรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สาขาของธนาคารออมสินที่เปิดให้บริการ 5 วันต่อสัปดาห์นั้น ปัจจุบันมีเวลาเปิด-ปิดให้บริการไม่พร้อมเพรียงกัน ซึ่งเกิดจากปริมาณการทำธุรกรรมและความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ เช่น สาขาในตลาดสด ในพื้นที่ศูนย์ราชการ ย่านการค้า เป็นต้น รวมถึงสาขาที่เพิ่งแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของรัฐบาล ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บริการสับสน ธนาคารออมสินจึงขอปรับเปลี่ยนเปิด-ปิดสาขาที่เปิดให้บริการ 5 วันต่อสัปดาห์เป็นกรณีพิเศษ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และให้เป็นเวลาเดียวกันทั้งหมด คือ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2563

อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ต่างๆ ของธนาคารฯ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ได้ขอความร่วมมือให้ยกเว้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเดินทาง เพื่อใม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและเป็นการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115 หรือ

ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th , Facebook และ Official Line : GSB Society

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

บริหารน้ำแบบประณีต เก็บทุกหยดใช้ทุกหยาด

“ฤดูฝนปีนี้ น้ำดีกว่าปีที่แล้วแน่นอน” ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยา…

เร่งสปีดแก้ขาดแคลนน้ำหน้าแล้ง-เก็บกักน้ำฝน

สทนช. ยืนยันงบกลางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ-เก็บกักน้ำฝน  เดินหน้าขับเคลื่อนทันกำหนด มิ.ย.…

กรมชลเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี 63 พอใจแก้แล้งเดินตามแผน

กรมชลประทานเดินหน้าเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 63 อย่างเต็มศักยภาพ เน้นเก็บกัก…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

บริหารน้ำแบบประณีต เก็บทุกหยดใช้ทุกหยาด

“ฤดูฝนปีนี้ น้ำดีกว่าปีที่แล้วแน่นอน” ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งช…

เร่งสปีดแก้ขาดแคลนน้ำหน้าแล้ง-เก็บกักน้ำฝน

สทนช. ยืนยันงบกลางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ-เก็บกักน้ำฝน  เดินหน้าขับเคลื่อนทันกำหนด มิ.ย.-ก.ค. นี้แ…

กรมชลเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี 63 พอใจแก้แล้งเดินตามแผน

กรมชลประทานเดินหน้าเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 63 อย่างเต็มศักยภาพ เน้นเก็บกักน้ำให้มากท…