วิกฤติโควิด-19 โอกาสทองของข้าวไทย

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ระบาดทั่วโลก มีคนติดเชื้อนับล้าน เสียชีวิตหลายหมื่นคนในขณะนี้ ความต้องการอาหารกลับสูงขึ้นจากการกักตุนของประชาชนที่หวั่นวิตกต่อสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ขณะที่ภาวะการผลิตลดลงจากสภาพอากาศร้อนแห้งแล้งเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว

สถานการณ์อาหารในระดับประเทศไม่ต่างกัน ประเทศที่มีผลผลิตไม่เพียงพอต้องเร่งสั่งซื้ออาหารไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านอาหาร เช่น มาเลเซีย ซึ่งผลิตข้าวไม่พอกินอยู่แล้ว ต้องเร่งซื้อข้าวล่วงหน้ามากขึ้น แม้ราคาข้าวจะสูงขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนมีข้าวกิน

หนักกว่านั้น ประเทศผู้ผลิตบางรายยังออกมาตรการห้ามส่งออกด้วยซ้ำ เช่น เวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นของโลกห้ามส่งข้าวออก รัสเซียก็เช่นกันห้ามส่งออกข้าวสาลี วัตถุดิบที่จะผลิตเป็นแป้งอาหารของชาติตะวันตก เพราะล้วนกังวลต่อสถานการณ์เชื้อวิกฤติไวรัสโควิดเช่นกัน

“เป็นโอกาสดีของประเทศไทย” ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าว

โอกาสดีที่ว่า ไม่เพียงแต่มีความต้องการซื้อข้าวเพิ่มขึ้น แต่ระดับราคาข้าวเองพลอยปรับตัวสูงตามด้วยตามกลไกตลาดในยามที่ความต้องการสูง ผลผลิตมีจำกัด

“เราพิจารณาอยู่ 2 ประเด็น อย่างแรก ขอให้มีปริมาณฝน โดยเฉพาะต้นฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม มาแต่เนิ่นๆ สำหรับเกษตรกรได้ทำนาปี คาดหมายว่าจะทำนาปีกัน 60 ล้านไร่ อย่างที่สอง สทนช.จะเร่งดำเนินมาตรการรองรับฤดูฝน หากปริมาณฝนมากต้องไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วม สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าว ซึ่งปลูกกันในที่ราบและที่ลุ่มต่ำ โดยเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการล่วงหน้า” เลขาธิการ สทนช. กล่าว

ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า หน่วยงานเกี่ยวข้องกับข้าวกำลังเตรียมการประชุมเพื่อหารือเรื่องการผลิตข้าวในฤดูนาปีที่จะถึง และคงหยิบยกสถานการณ์และราคาข้าวในตลาดโลกขึ้นมาหารือด้วย เพราะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการผลิตและขายข้าวได้ราคาดี

สำหรับฤดูแล้งที่ผ่านมา แม้โดยรวมของประเทศไทยจะมีปัญหาขาดแคลนน้ำ หลายแห่งต้องประกาศงดทำนาปรัง แต่ในบางพื้นที่ก็สามารถทำนาปรังได้  เนื่องจากมีปริมาณน้ำต้นทุนสมบูรณ์ อาทิ ลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งนอกจากดูแลพื้นที่ในลุ่มน้ำแม่กลองแล้ว ยังสามารถเผื่อแผ่น้ำต้นทุนให้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้ถึง 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ลุ่มน้ำลำปาวที่เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำต้นทุนสูงจากอิทธิพลของพายุโพดุลเมื่อปลายฤดูฝน 2562 และลุ่มน้ำนครนายกหรือเขื่อนขุนด่านปราการชล

พร้อมกันนั้น ดร.สมเกียรติ ยังปฏิเสธข่าวลือเรื่องน้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2563 เหมือนกับปี 2554 ที่เกิดมหาอุทกภัย โดยกล่าวว่าเป็นข้อมูลการพยากรณ์เก่าของนักวิชาการบางคน เคยทำนายไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2558 หรือ 5 ปีก่อน ซึ่งทุกวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองยังไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่พยากรณ์ได้ยาวนานล่วงหน้าขนาดนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข่าวลือน้ำท่วมใหญ่ดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะโดดอุ้มลูกค้าโดนพิษโควิดกดดอกเบี้ย0% 1 ปี

การเคหะแห่งชาติทุ่มสุดตัวช่วยลูกค้าใหม่จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 รอบใหม่  กำหนด 3 โปรโมชั่น …

เคหะสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน

การเคหะแห่งชาติ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน จัดพิธีลงนามแสดงเจตจำนงสุจริตด้านค…

พระมาโปรดชาวห้วยทม วอนกรมชลเร่งสร้างอ่าง

“คนห้วยทม รอมานานมาก กับอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนที่นี่ อาตมาขอบิณฑ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

การเคหะโดดอุ้มลูกค้าโดนพิษโควิดกดดอกเบี้ย0% 1 ปี

การเคหะแห่งชาติทุ่มสุดตัวช่วยลูกค้าใหม่จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 รอบใหม่  กำหนด 3 โปรโมชั่น ลดดอกเบี้ย…

เคหะสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน

การเคหะแห่งชาติ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน จัดพิธีลงนามแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมจริย…

พระมาโปรดชาวห้วยทม วอนกรมชลเร่งสร้างอ่าง

“คนห้วยทม รอมานานมาก กับอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนที่นี่ อาตมาขอบิณฑบาตญาติโยม…