ออมสิน ผนึกหอการค้าภาคเหนือ ยกระดับ SMEs ครอบคลุมทุกธุรกิจ

ธนาคารออมสินจัดงาน “Together, We’re Strong” ผนึกหอการค้ารวมพลังยกระดับ SMEs ไทย หวังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารออมสิน กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ภาคเหนือ

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นการยกระดับ SMEs ไทย ให้ครอบคลุมทุกๆ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ซึ่งการจัดงาน Together, We’re Strong หอการค้ารวมพลัง ออมสินยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างธนาคารออมสิน กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ หน่วยงานภาคีพันธมิตร เพื่อช่วยกันยกระดับ SMEs ไทย ให้สามารถฟื้นฟู ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ยุค 5.0

“โครงการนี้ได้ดำเนินการครั้งแรกในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ 5 จังหวัดภาคใต้ โดยจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ครั้งนี้ที่ได้เห็นศักยภาพพื้นที่ภาคเหนือว่ายังมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการลงทุนของทางภาครัฐ และการท่องเที่ยวที่ยังคงดีอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดงานครั้งนี้เพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาล ขณะเดียวกันได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างธนาคารออมสินกับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศไปแล้ว 69 จังหวัด ในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัด รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาพันธ์ SMEs, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs, SMEs Startup และ Corporate ร่วมกันอีกด้วย” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ได้เปิดศูนย์ลูกค้าธุรกิจ SMEs ทั้งหมด 82 ศูนย์ ทั่วประเทศ ที่พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ Startup รวมถึงได้แสวงหาหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้บริการด้าน SMEs ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึง นำเสนอสินเชื่อที่น่าสนใจ ได้แก่ GSB D-VERs อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก MLR-1% (ปัจจุบัน MLR ของธนาคารออมสิน = 6.50%) สำหรับวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หากต้องการวงเงินมากกว่า 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก MLR-2% สินเชื่อธุรกิจเจ้าสัว 555 สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน และต้องการเงินทุนหมุนเวียน GSB SMEs บัญชีเดียวเปอร์เซ็นต์เดียว อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1% หลังจากนั้น MLR และ MLR+1 ตลอดอายุสัญญา GSB Smooth Biz ซึ่งธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าที่ได้ร่วมลงนาม MOU กับธนาคารออมสิน ปีแรกเพียง 1.99% ปีที่ 2 = MLR/MOR หลังจากนั้น MLR/MOR +1 ตลอดอายุสัญญา และ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพ โดยเน้นธุรกิจ ที่เป็น Social Enterprise โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 4.99% ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

กรมชลลุยแก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ทุ่ม 8.4พันล้านผุดอุโมงค์ยักษ์ใต้คลองบางน้ำจืด

ปัญหาการเกิดน้ำหลากแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาสายอื่นๆ ปัญหาหนึ่งเกิดจากช่องทางระบายน้ำฝั่…

การเคหะจับมือ“ออมสิน” ชวนนักลงทุนร่วมช่วยเหลือภาคสังคม

การเคหะแห่งชาติ ให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย พันธบัตรเพื่อสังคม วงเงิน 6,800 ล้า…

เดิมพันน้ำปีหน้า รอความหวังอีก 30 วัน

สถานการณ์น้ำในฤดูฝนปี 2563 อยู่ในภาวะน่ากังวล รอพิสูจน์ 30 วันสุดท้าย ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

กรมชลลุยแก้น้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ทุ่ม 8.4พันล้านผุดอุโมงค์ยักษ์ใต้คลองบางน้ำจืด

ปัญหาการเกิดน้ำหลากแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาสายอื่นๆ ปัญหาหนึ่งเกิดจากช่องทางระบายน้ำฝั่งตะวันตกแล…

การเคหะจับมือ“ออมสิน” ชวนนักลงทุนร่วมช่วยเหลือภาคสังคม

การเคหะแห่งชาติ ให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย พันธบัตรเพื่อสังคม วงเงิน 6,800 ล้านบาท เพื่อ…

เดิมพันน้ำปีหน้า รอความหวังอีก 30 วัน

สถานการณ์น้ำในฤดูฝนปี 2563 อยู่ในภาวะน่ากังวล รอพิสูจน์ 30 วันสุดท้าย ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่…