เอกคืองานชลประทาน

… “การจัดการความเป็นอยู่ในหมู่ประชาชน  งานที่ขึ้นมาเป็นเอกก็คืองานชลประทาน ถ้าหากว่าไม่มีงานชลประทาน ประเทศจะแห้งแล้ง เมื่อแห้งแล้งแล้ว การเพาะปลูกก็ไม่ได้  พอเพาะปลูกไม่มีก็ไม่มีการทำงานด้านการเกษตร ซึ่งเป็นงานที่ได้รับผลประโยชน์แก่ราษฎรโดยตรง….” พระราชดำรัสของพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2532

…กรมชลประทาน ถือกำเนิดมาแต่ พ.ศ. 2445 หรือ 87 ปีในยุคนั้น หรือ 116 ปีในปัจจุบัน ยังคงทำหน้าที่ในการพัฒนาการชลประทานไทยอย่างต่อเนื่อง  เพราะราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเป็นเกษตรกรมากกว่าอาชีพอื่นจนถึงขณะนี้  และด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล ประเทศไทยจึงยังมีน้ำเพาะปลูกทำกิน น้ำกินน้ำใช้ เพียงพอระดับหนึ่ง และเป็นที่กล่าวขวัญว่า เป็นครัวของโลกจนถึงนาทีนี้

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเท…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดึงเง…