น้ำมาก่อนไฟฟ้า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จฯเยี่ยมราษฎรบ้านตาโงะ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส มีราษฎรคนหนึ่งกราบบังคมทูลขอไฟฟ้าในหมู่บ้าน โดยบอกว่าจำเป็นมาก

…ทรงมีรับสั่งให้ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ พัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.นราธิวาส ทำหน้าที่ล่ามภาษามลายูในขบวนเสด็จฯแปลพระกระแสรับสั่ง ความว่า

…“ไฟฟ้ามีความจำเป็นก็จริง แต่น้ำมีความจำเป็นมากกว่า ที่มาวันนี้ตั้งใจจะเอาน้ำมาให้ก่อน  พวกเราจะได้ใช้น้ำประกอบอาชีพทำนา และปลูกพืชผลด้านการเกษตร เพื่อจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

…สำหรับไฟฟ้าจะให้ภายหลัง เพราะเมื่อไฟฟ้าเข้ามา รายจ่ายเพิ่มขึ้น หากรายได้เท่าเดิม หรือไม่เพิ่ม พวกเราคงเดือดร้อน”

…เป็นรับสั่งที่เรียบง่าย ตรงไป ตรงมา ครบถ้วนทุกประเด็น โดยปราศจากข้อกังขาใดๆ และด้วยพระเมตตายิ่ง

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเท…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดึงเง…