ถวายรอยยิ้มแทนรายงาน

คุณสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรีผู้วายชนม์ เมื่อครั้งเป็นอธิบดีกรมชลประทาน เล่าว่า  เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเสด็จฯเยี่ยมพื้นที่ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการในพื้นที่ต้องรีบรายงานหน่วยเหนือในกรุงเทพฯให้รับทราบ เจ้านายจากกรุงเทพฯก็จะทำหน้าที่ถวายการต้อนรับ และถวายรายงานเองด้วย

…ในหลวงทรงซักถามรายละเอียด เจ้านายมักตอบไม่ได้ บางคนดำน้ำเดาสุ่มตอบไป ปรากฏพระองค์ทรงมีข้อมูลเชิงลึกมากกว่า ทำให้ผู้ใหญ่ที่ถวายรายงานหน้าแตก หมอไม่รับเย็บบ่อยครั้ง จนเป็นที่เลื่องลือและเข็ดขยาดไปตามๆ กัน และต้องให้ข้าราชการในพื้นที่จะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยทำหน้าที่ถวายรายงานเอง

…องคมนตรีสวัสดิ์เล่าว่า เมื่อครั้งเป็นอธิบดีกรมชลประทาน  วันหนึ่งพระองค์เสด็จฯไปยังจุดที่กำลังก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ผู้อำนวยการกองจากกรุงเทพฯไปถวายรายงาน พระองค์ถามว่า ระดับสันฝายสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ ผู้อำนวยการไม่ใช่คนในพื้นที่ จึงใช้วิธีเดาสุ่มถวายรายงาน ทรงมีรับสั่งว่า ถ้าสูงขนาดนั้นน้ำก็ท่วมกันทั้งตำบลสิ  เพราะทรงทราบระดับความสูงที่ตั้งของตำบลอยู่ว่า ต่ำกว่าระดับที่ผู้อำนวยการถวายรายงาน

…ขนาดอธิบดีสวัสดิ์เองยังโดนด้วยตัวเอง  เมื่อพระองค์ทรงถามถึงชื่อโครงการสำคัญแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี  อธิบดีสวัสดิ์ตอบชื่อสุ่มๆ ไป กลับมีรับสั่งว่า  “ท่านอธิบดีเสียชื่อแล้ว”  หัวใจอธิบดีสวัสดิ์หล่นไปอยู่ตาตุ่ม บอกตัวเองในใจว่า ไม่ควรเลย  ตั้งแต่นั้นมาเข็ดจนตาย  เพราะชื่อที่เดาไปเป็นโครงการในลุ่มน้ำอื่นไม่ได้ผ่าน จ.อุดรธานีด้วยซ้ำ

…ดังนั้น ต่อมาเมื่อครั้งเปิดดูแผนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี พระองค์ทรงชี้แผนที่ แล้วรับสั่งถึงห้วยแม่ประจันต์ว่า ควรสร้างเขื่อน แล้วทรงชี้แผนที่ไปอีกลำห้วยหนึ่งที่อยู่ใกล้กัน “ชื่อลำห้วยอะไรนะ” รับสั่งคล้ายจะถามอธิบดีสวัสดิ์

…แต่ด้วยเคยมีประสบการณ์เข็ดเขี้ยวมาก่อน  อธิบดีสวัสดิ์เล่าว่า  จึงได้แต่ถวายรอยยิ้มเพียงอย่างเดียว….

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเท…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

พัชรวาท” สั่งทส.ทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิ…

อ่างแม่ตีบลำปางช่วยแก้แล้ง-น้ำท่วมยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=pl2hJiW-1uU

กรมชลฯ เดินหน้าพัฒนาอ่างเก็บน้ำทับเสลา

กรมชลฯ เดินหน้าปรับปรุง อ่างเก็บน้ำทับเสลา รองรับการเติบโตของเมืองอุทัยฯ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดึงเง…