กรมส่งเสริมฯส่งความสุขปีใหม่คัดสินค้าสหกรณ์ลงกระเช้า

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูแนวคิด “ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์” คัดสรรสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตร…

แก้ไขปัญหาน้ำเชิงระบบ ต้นน้ำชีตอนบน จ.ชัยภูมิ

          ชัยภูมิ เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคอีสาน เป็นแหล่งต้นน้ำลำน้ำชีอันยิ่งใหญ่ ควบคู่ไปกับลำน้ำมูลที…

ธ.ก.ส. จับมือเบทาโกร ติดปีกเกษตรกร เปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จับมือ เบทาโกร สนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร ตามโครงกา…

ดันสหกรณ์ส่งออกสินค้าประมง-ปศุสัตว์ เจาะกลุ่มประเทศภูมิภาค CLMV -จีน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้กลไกประชารัฐสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชน ส่งออกสินค้าอาหารทะเลและโค…

นวัตกรรมประตูระบายน้ำ “บานหับเผย” ไขข้อขัดแย้งน้ำจืด-น้ำเค็ม แพรกหนามแดง

        พื้นที่ ต.แพรกหนามแดง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เหมือนพื้นที่ใกล้ทะเลทั่วไป ตรงที่มีกิจกรรมการ…

อัพเกรดพื้นที่เกษตรเป็นทองคำ จากจัดระบบน้ำเป็นจัดรูปที่ดิน

          การพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา (On Farm Irrigation Development) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการชลประ…

จัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในความสำเร็จย่อมมีชุมชนร่วมด้วย

         การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่กรมชลประทานดำเนินการนั้น ดูเหมือนจะแยกขาดออกจากกันไม่ได้…

กรมชลฯเร่งเติมน้ำเขื่อนภูมิพล เพิ่มความมั่นคงลุ่มน้ำเจ้าพระยา

นับแต่เขื่อนภูมิพลเปิดใช้งานในปี 2507 และนับเป็นเขื่อนที่เก็บกักน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย เขื่อ…

เมืองทุเรียนแห่งอีสานใต้ ดึงท่องเที่ยวแห่ ซื้อ ชิม จอง

   ในยุคทุเรียนฟีเว่อร์ ถนนทุกสายมุ่งไปที่ศรีสะเกษ โดยเฉพาะ3 อำเภอที่กำหนดเป็นสินค้าGI สิ่งบ่งชี้ทาง…

ปิดทองหลังพระฯ จับมือกรมประมง ขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพูเสริมอาชีพแดนใต้

สถาบันปิดทองหลังพระฯจับมือกับ กรมประมง สานต่องานพระราชดำริ มุ่งส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่พัฒนาของมู…