ดูงานชั่งตวงวัดญี่ปุ่น แล้วหันมาดูชั่งตวงวัดไทย

ประเทศญี่ปุ่นนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีมาต…

นวัตกรรมทางออกเพื่อลดการขาดแคลนน้ำ

ปัจจุบัน น้ำกลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของโลกอย่างชัดเจน ประเทศที่มีระบบการจัดการ…

บัญชีน้ำของชาติตอบโจทย์น้ำเป็นธรรมสำหรับทุกคน

หน่วยงานกลางด้านทรัพยากรน้ำอย่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ย่อมปวดหัวเป็นธรรมดากับการจัดการ…

น้ำการทูต : อาวุธลับ สทนช.

การจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นองค์กรหลักด้านน้ำของประเทศไทย มีความหมายอย่างมาก ไ…

จากท้องน้ำสู่สนามกอล์ฟ

By… นนท์ นทีรัตน์   อาชีพที่ถูกซ่อนเร้นอย่างเปิดเผย คงไม่พ้นการขายบริการทางเพศ ส่วนมากจะเป็นเพศ…

เทวดาพญาแถน มอบฝนให้เกษตรกรลุ่มน้ำห้วยสามพาด

       การที่ใครคนหนึ่งจะได้รับศรัทธาประหนึ่งพญาแถน หรือผู้มีอำนาจบนฟ้าตามตำนานปรำปราแต่โบราณมานั้น …

ญวนถล่มยับ

By… นนท์ นทีรัตน์                   เศรษฐกิจประเทศจะดีปานใด ไม่ต้องดูอื่นไกล ดูจากการขนส่ง และระบบกา…

อิทธิฤทธิ์น้ำ (กาม)

By… นนท์ นทีรัตน์ ข่าวฮือฮาสะท้านวงการสงฆ์ทั่วโลก เมื่อพระสงฆ์ไทยต้องอาญาแผ่นดิน ผิดทั้งทางโลกและทาง…

พระแม่คงคาไปไหน?

By… นนท์ นทีรัตน์ ความเชื่อของคนส่วนหนึ่ง เชื่อว่า น้ำมี พระแม่คงคาคอยปกปักรักษา ถึงเทศกาลงานปีก็มีพ…

สางแค้น

By…วิชชา ชาญเขตร   สมาคมอารักขาพืชไทย เดิมทีเดียวเป็นสมาคมค้าสารเคมีเกษตร สมาชิกหลักเป็นบริษัทข…