นายกฯ ลุยเองกางแผนแก้แล้ง’63 เร่งหาแหล่งเก็บน้ำ – เอื้อจ้างงาน-กระตุ้นเศรษฐกิจ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั่งตัวแถวประชุมมอบนโยบายและรับทราบผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำ…

ชาวแพร่ขอกรมชลฯเร่ง “อ่างเก็บน้ำห้วยเป้า” หวังแหล่งน้ำแก้แล้ง-ฉุดเศรษฐกิจ 4 หมู่บ้าน

ในสถานการณ์ภัยแล้ง แพร่ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นปัญหาซ้ำ…

ยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน คนรู้ข้อมูลน้ำในพื้นที่ดีกว่าใคร

ภัยแล้งปี 2563 นั้น จะว่ามีคนไม่รู้ก็อาจมีบางส่วน ส่วนหนึ่งก็หลงลืมไปแล้วว่า ฤดูฝนปี 2562 ปริมาณฝนน้…

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา….ต้องรอด ใช้น้ำให้อยู่กรอบกติกา เลือกฝั่งอุปโภคบริโภคไว้ก่อน

ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ในอาการขาดแคลนน้ำตั้งแต่สิ้นฤดูฝน 31 ตุลาคม 2562 เพราะฝนน้อยลงกว่าปีก่อนมาก ทิ้ง…

กรมชลวอนใช้น้ำอย่างประหยัด มั่นใจบุรีรัมย์น้ำกินน้ำใช้พอแล้งนี้

กรมชลประทาน เดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับชาวบุรีรัมย์ หลังปริมาณน้ำต้นท…

หนุน“ธนาคารน้ำ-ฝายดักขยะ” ต้นแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-แล้งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สทนช. ล่องใต้ ติดตามการบริหารจัดการน้ำชุมชน หนุน“ธนาคารน้ำ”อนุรักษ์ป่าต้นน้ำของชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง …

43 จังหวัดเสี่ยงขาดน้ำ สทนช. คุมเกมแก้ภัยแล้งเน้นน้ำอุปโภคบริโภค

พิจารณายุทธศาสตร์ ตั้งแต่รัฐบาล คสช. จนมาถึงรัฐบาลเลือกตั้ง เป้าใหญ่ที่เน้นตลอดมานับแต่ปีแรกจนถึงปีน…

สทนช. ชงครม. ดึงงบกลาง 3,000 ล.สู้แล้ง เดินหน้าผันน้ำแม่กลองไล่น้ำเค็มเจ้าพระยา

สทนช. เตรียมเสนอครม.เห็นชอบงบกลางสนับสนุนแหล่งน้ำระยะเร่งด่วนช่วยเหลือภัยแล้งกว่า 3,000 ล้าน พร้อมบู…

กรมชลฯกางแผนสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 พร้อมทุ่ม938 ล้านวางระบบแก้ท่วม-แล้ง

https://youtu.be/kYjcN1hR39o กรมชลประทาน เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 ที่อำเภอสอ…

กรมชลฯ ลุยปรับโครงการส่งน้ำในนครนายก วางเป้าแก้น้ำทั้งระบบ

กรมชลประทานเดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จ.นครนายก เหต…