รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

จีนกักน้ำเขื่อนจิ่นหงเล่นสงกรานต์ 8จังหวัดริมโขงน้ำลดกว่า1 ม.

สทนช.ระบุทางการจีนแจ้งลดระดับการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่นหง 11-17 เม.ย.หนุนเทศกาลสาดน้ำชาวไทลื้อ คาดส่งผ…

สธ. 8 จว.เหนือรณรงค์ปฏิบัติตนเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง

สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์ การปฏิบัติตนเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง ส่ง อสม.…

รัฐระดมหน่วยงานด้านน้ำ ติวเข้มช่วยเหลือช่วงแล้งทิ้งทวน

​ในการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลย…

เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี

ในงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหาร…

วันน้ำโลก”ปี’62 ร่วมรณรงค์คุณค่าน้ำ-ลดเหลื่อมล้ำ

22 มีนาคม เป็น “วันน้ำโลก” หรือ “World Water Day ” ในภาคส่วนของประชาชนคนไทยต่างหวังที่จะได้เห็นแหล่ง…

คลอดแผนพัฒนาหนองหารสกลนคร ทุ่ม5พันล.-บูรณาการ9หน่วยงาน

สทนช.จับมือจังหวัดสกลนคร ทุ่มงบประมาณ 5,490 ล้านบาท ร่วมบูรณาการอีก 9 หน่วยงาน จัดทำแผนหลักการพัฒนาห…

นายกฯ ทุบ 4 แผนด่วนรับมือแล้งตั้งหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบรายแผน

สทนช.ชง 4 มาตรการด่วนสกัดแล้งลามเข้า กนช. แจงพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ ตั้งหน่วยงานเจ้าภาพหลักจับคู่พื้นที…

รัฐเดินหน้าปตร.น้ำพุง-น้ำก่ำฯ แก้ปัญหาท่วม-แล้งในพื้นที่

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สกลนคร ติดตามการก่อสร้าง ปตร.ลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก…

เขื่อนปะอาวจัดระบบน้ำหนุนเกษตรกรรม

พื้นที่ชลประทานโครงการเขื่อนปะอาว PR3 แม้ได้ชื่อเป็นพื้นที่ชลประทาน และมีระบบชลประทานเป็นเครื่องมือส…