ผส.เชิญชวนบริจาคเบี้ยสูงอายุให้ผู้มีรายได้น้อย

กรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าจัดกิจกรรมคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั่วประเทศท…

ออมสินร่วมขับเคลื่อนศก.เชื่อมเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค

ออมสิน จัดงาน“สานสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 8 ปี 2561” พร้อมแนะนำอาชีพ ส…

ผส.ร่วมมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน

กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทาน โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖…

กรมกิจการผู้สูงอายุแจงข่าวลือเพิ่มเบี้ยคนชรา

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูล กรณี การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยอายุ 60 ปี เพิ่มเป็น 700 บาท อายุ …

กรมกิจการผู้สูงอายุ แถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ

          กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น…

พม.ชูธรรมจาริก พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา

รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งขับเคลื่อน "เข็กน้อยโมเดล" ชูธรรมจาริกร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ม…

ผส.ไอเดียเจ๋ง ผุดธนาคารเวลา สะสมความดี เบิกใช้ได้

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น"สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์"? จั่วหัวแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเมืองไทยจะ…

เมืองชลนำลิ่วบ้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชลบุรีนำโด่ง 19,636 หน่วยยอดที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะ…

การเคหะเดินหน้าบ้านผู้สูงอายุดีเดย์ขอนแก่น-นครพนม

การเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ล่าสุดปรับปรุงบ้า…

ออมสิน ยันช่วยแก้หนี้สินครู เผยบุคลากรการศึกษา 7 แสนกู้ ช.พ.ค.สะท้อนเชื่อมั่น

ธนาคารออมสิน ชี้จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 7 แสนราย เข้าโครงการกู้  ช.พ.ค. สะท้อนเชื่อมั่นในโ…