ออมสินบูมโปรโมชั่นมหกรรมการเงินที่ขอนแก่น

ออมสิน จัดโปรโมชั่นลุยงานใหญ่ Money Expo 2019 ขอนแก่น สลากออมสินพิเศษ 5 ปี เงินฝากสำหรับเด็กจนถึงผู้…

น้ำคือชีวิต

ออมสิน เผยแผนปี62 มุ่งสู่ “GSB WAY 2019”

ธนาคารออมสิน เปิดแผนปี 2562 พร้อมเติมเต็มสังคมไทย ก้าวไกลเหนือขีดจำกัด ภายใต้กลยุทธ์ “3 Banking” คือ…

ออมสินชวนเที่ยวงานวันเด็กปี 62 ชูแนวคิดคิดส์ดี คิดส์คุณภาพ

ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ภายใต้แนวคิด “คิด…

ผส. รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน “Zero Tolerance ไม่ทนต่อการทุจริต”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับทุกหน่วยงานของกระทรวงพม. ประกาศเจตนา…

ผส.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เดินหน้าโครงการพัฒนาโรงเรียน…

ออมสินยันโครงการสามล้อเอื้ออาทรปล่อยกู้ถูกต้อง

นางสาวจิราพร  นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณีมี…

ผส.วางเป้าอำนวยความสะดวกประชาชน

ผส.ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยว…

ยกสินค้าโชห่วย โอท็อปขายออนไลน์

ออมสิน ร่วมพัฒนาระบบ O2O E-Commerce Platform “O2O-Village Grocery sponsored by GSB” ยกสินค้าโชห่วย ก…

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิด “โครงการ มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย”

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิด “โครงการ มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย” เพื่อเสริมแรงบันดาลใจปรับเปล…