ผส. รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน “Zero Tolerance ไม่ทนต่อการทุจริต”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับทุกหน่วยงานของกระทรวงพม. ประกาศเจตนา…

ผส.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เดินหน้าโครงการพัฒนาโรงเรียน…

ออมสินยันโครงการสามล้อเอื้ออาทรปล่อยกู้ถูกต้อง

นางสาวจิราพร  นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณีมี…

ผส.วางเป้าอำนวยความสะดวกประชาชน

ผส.ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยว…

ยกสินค้าโชห่วย โอท็อปขายออนไลน์

ออมสิน ร่วมพัฒนาระบบ O2O E-Commerce Platform “O2O-Village Grocery sponsored by GSB” ยกสินค้าโชห่วย ก…

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิด “โครงการ มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย”

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิด “โครงการ มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย” เพื่อเสริมแรงบันดาลใจปรับเปล…

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

          นางไพรวรรณ​ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการ…

ผส.ระดมสมองเดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุก

  กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อ…

รับตำแหน่งใหม่

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ เ…

เปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อม

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเปิดงาน UDC ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอาย…