CKP เตรียมจ่ายปันผล 21 พฤษภาคมนี้

นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561 พบว่า มีการเติบโตเป็นที่น่าพอใจและมีกำไรที่โตเกินเป้าถือเป็นการทุบสถิติสร้างนิวไฮท์

นายธนวัฒน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของปี 2561 ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่า30% คิดเป็นเงิน 9,115 ล้านบาท จากการขายไฟฟ้าของบริษัทลูกทั้ง 6 แห่ง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น599 ล้านบาท นับเป็นการเติบโตจากปี 2560 ถึง 277%  อีกทั้ง ยังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.028บาท รวมเป็นเงิน 206.36 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้ นายธนวัฒน์ ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ CKPower ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บ ตั้งอยู่ที่ สปป.ลาว มีแนวโน้มเติบโตที่ดี เนื่องจากระดับน้ำคงเหลือในอ่างเก็บน้ำ ณ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ส่วนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชนิดฝายทดน้ำขนาดใหญ่บนลำน้ำโขง มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปกว่า 98%  และได้เริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดแรกส่งไฟขายให้กับกฟผ. ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะสามารถเปิดดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้งหมด 8 เครื่อง ในไตรมาส 4 ปี 2562

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา …

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา อ.ศรีนคริน…

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ จัดง…