การเคหะดึงไอเดียคนนอกผุดนวัตกรรมที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติเตรียมจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย ตอกย้ำทิศทางก้าวเดินในปี 2562  เผยต้องการเปิดพื้นที่มุมมองนวัตกรรมการอยู่อาศัยใหม่ๆ จากบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยเสริมทัพให้แข็งแรงขึ้น

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า  การเคหะแห่งชาติเตรียมจัดโครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” เป็นปีแรก โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสและสร้างพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการออกแบบ การก่อสร้าง การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การเงินและการตลาด และการออกแบบแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยจะเปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวดในเร็วๆ นี้

               “เป้าหมายหลักจะเป็นนิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยสมัครเป็นทีม แล้วคัดเลือกเข้ารอบมารับการอบรม โดยมีกูรูที่มีชื่อเสียงและมีความชำนาญในด้านต่าง ๆ คอยให้คำชี้แนะอีกที เพื่อพัฒนาให้ชิ้นงานที่ส่งประกวดมีความสมบูรณ์มากขึ้น ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในทางปฏิบัติ รูปแบบ วัสดุที่ใช้ รวมถึงโจทย์ด้านการตลาด”

               นายธัชพลกล่าวอีกว่า  รูปแบบที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติอาจมีข้อจำกัด เพราะเป็นมุมมองจากภายในหน่วยงาน  ในขณะที่การประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยเป็นการระดมความคิดสร้างสรรค์จากบุคคลภายนอกที่มีความหลากหลาย มีแนวคิดใหม่ๆ ที่เปิดกว้างและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติต่อไป

               “ทิศทางของการเคหะแห่งชาติใน 2562 คือการพัฒนานวัตกรรมใหม่และเพิ่มคุณภาพการก่อสร้าง จากที่เราพัฒนาที่อยู่อาศัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 700,000 หน่วย การจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยจึงสอดคล้องกับทิศทางที่เราจะเดินไป”

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา …

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา อ.ศรีนคริน…

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ จัดง…