ดูงานชั่งตวงวัดญี่ปุ่น แล้วหันมาดูชั่งตวงวัดไทย

ประเทศญี่ปุ่นนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้แทนจากกรมการค้าภายใน  นำโดย นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  จึงได้เลือกที่จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านชั่งตวงวัดและระบบมาตรวิทยาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (National Metrology Institute of Japan : NMIJ) โดยมี Dr.Takashi Usuda ผู้อำนวยการของสถาบันฯ และผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology : AIST) ได้ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น  การตรวจสอบต้นแบบเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ การตรวจสอบต้นแบบมาตรวัดปริมาตรน้ำ การตรวจสอบต้นแบบมาตรวัดก๊าซที่ใช้ในครัวเรือน การตรวจสอบต้นแบบส่วนรับน้ำหนัก (Load cell) เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางคณะผู้แทนจากกรมการค้าภายใน  ยังโดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการผลิต การกำกับดูแล และการตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง ของบริษัททัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย Mr.Hiromichi Tatsuno ประธานฯบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมโรงงาน

สำหรับการกำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศญี่ปุ่นจะมอบให้ผู้ผลิตเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบให้คำรับรองภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด และมีอายุคำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ 7 ปี เมื่อสิ้นอายุคำรับรองผู้ผลิตสามารถดำเนินการตรวจสอบให้คำรับรองได้เอง โดยจะมีการติดตามประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดอีกครั้ง ทั้งนี้คณะผู้แทนกรมได้เยี่ยมชมการใช้งานเครื่องชั่งตวงวัดหลังออกสู่ท้องตลาด และการแสดงป้ายราคาสินค้า ณ ตลาดเทศบาลเมืองโยโกฮาม่า ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครื่องชั่งแบบดิจิทัลในการซื้อขายสินค้า

ในการศึกษาดูงานด้านชั่งตวงวัด ณ ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการกำกับดูแลงานชั่งตวงวัดของประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการกำกับดูแลงานด้านชั่งตวงวัดระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทาง NMIJ และ AIST ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความยินดีที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะความรู้เทคนิคทางวิชาการงานด้านชั่งตวงวัดให้กับเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดประเทศไทยในโอกาสต่อไป รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาคว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณ…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อ…