ออมสินเสนอกรมธรรม์สงกรานต์ถูกใจเบี้ย 7 บาท คุ้มครอง 1 แสน

แบงก์ออมสิน ห่วงใยคนไทยเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เชิญชวนซื้อความคุ้มครองอุบัติเหตุด้วย “กรมธรรม์สงกรานต์ถูกใจ” เบี้ยประกัน 7 บาท คุ้มครองชีวิต 30 วัน ในวงเงิน 100,000 บาท ซื้อได้ที่สาขาธนาคารออมสินกว่า 1,060 แห่งทั่วประเทศ

 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการนำเสนอรูปแบบความคุ้มครองชีวิต กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม “สงกรานต์ถูกใจ” เพื่อคุ้มครองการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 นี้ โดยธนาคารออมสิน ห่วงใยในความปลอดภัยของชีวิตประชาชนคนไทย จึงได้ร่วมมือกับคปภ. และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอขายกรมธรรม์ดังกล่าวผ่านสาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศกว่า 1,060 สาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์ถูกใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ 7 บาท ได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี คือ 1.กรณีเสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท

2.กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวน 5,000 บาท ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์ใช้บัตรประจำตัวประชาชนซื้อกรมธรรม์ โดยจะมีระยะเวลาการคุ้มครองชีวิตจำนวน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำประกันภัย

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาคว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณ…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อ…