ชป.เฟ้น 5 กลุ่มผู้ใช้น้ำดีเด่นเข้ารับรางวัลในวันสถาปนากรม

กรมชลประทานได้ 5 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น หลังผ่านคัดเลือกรอบแรก รอประเมินในระดับพื้นที่อีกครั้ง เพื่อจัดลำดับผู้ชนะอันดับ 1 และระดับรอง เพื่อเข้ารับรางวัลในวันสถานปนากรมชลประทาน 13 มิถุนายนนี้

นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2563 นั้น คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ ซึ่งมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธาน มีมติคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานผ่านเข้ารอบเพื่อรอการประเมินระดับพื้นที่ จำนวน 5 สถาบัน ประกอบด้วย

1.กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลอง RMC คู 1-10, 1 L-RMC จ.เชียงราย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2

2.กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จ.อำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 7

3.กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรือง จ.จันทบุรี โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9

4.กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝั่งซ้ายสามัคคี จ.ชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ สำนักงานชลประทานที่ 12

และ 5.กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานตำบลคอกกระบือ จ.ปัตตานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17

“เกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด คือ 1ความคิดริเริ่ม 2. ความสามารถในการบริหารจัดการน้ำ 3.การมีส่วนร่วมของสมาชิก 4.ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 5.การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นายวิวัฒน์กล่าว

ขั้นตอนต่อไป จะมีการลงพื้นที่จริง เพื่อพิจารณาประเมินและเพื่อจัดลำดับอีกครั้ง และจะเข้ารับรางวัลจากอธิบดีกรมชลประทานในวันสถาปนากรมชลประทาน 13 มิถุนายน 2562

“การประเมินครั้งแรก เป็นการนำเสนอจากกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มต่าง ๆ ทั่วประเทศที่กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการคัดเลือกได้ 5 กลุ่มที่มีความสามารถในการบริหารจัดการตามเกณฑ์ใกล้เคียงกัน จากนั้นจึงลงประเมินในระดับพื้นที่ทั้ง 5 แห่ง เพื่อจัดลำดับกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1 และอันดับรองๆ”

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า การคัดเลือกสถาบันผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจกลุ่มผู้ใช้น้ำในการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการน้ำ ท่ามกลางปัญหาปริมาณน้ำมีข้อจำกัด แต่มีความต้องการใช้น้ำมากขึ้นให้เกิดความเป็นธรรมในระหว่างสมาชิกด้วยกัน และสามารถใช้น้ำประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมั่นคง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

 

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาคว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณ…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อ…