โลตัส รุกรับซื้อตรงจากเกษตรกรครอบคลุมทุกภูมิภาค

เทสโก้ โลตัส ผนึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขยายโครงการรับซื้อผักตรงจากเกษตรกร จับมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา อ.ผักไห่ จ.อยุธยา ส่งผักคุณภาพดี ปลอดภัย เฉลี่ย30 ตันต่อเดือนส่งขายในร้านเทสโก้ โลตัส 22 สาขาทั่วภาคกลาง

นางสาว จิราภรณ์ เลาหะรัตนะวิบูลย์ หัวหน้าส่วนงานอาหารสด เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส เริ่มดำเนินโครงการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยเพิ่มปริมาณที่รับซื้อทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2561 เทสโก้ โลตัส รับซื้อผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยตรงจากเกษตรกร ในปริมาณ 240,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 20% นำมาซึ่งรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยทั่วประเทศ นอกจากเป็นช่องทางจำหน่ายผลผลิตแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐ ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร มีการวางแผนการเพาะปลูกและการรับซื้อล่วงหน้าตามนโยบายการตลาดนำการผลิตของรัฐบาล รวมไปถึงการสนับสนุนโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรภายในเครือข่ายกลุ่มเทสโก้อีกด้วย”

จากความสำเร็จของโครงการรับซื้อผลิตผลตรงจากเกษตรกร ในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ บ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น,อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ล่าสุด เทสโก้ โลตัส ได้นำโมเดลความสำเร็จดังกล่าวขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ  รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ที่เทสโก้ โลตัส ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและเปลี่ยนวิธีคิดการทำนาทำสวนแบบเดิม ๆ สู่การทำการเกษตรแบบใหม่ คือใช้การตลาดนำการผลิต  โดยกลุ่มเกษตกรสามารถรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งจำนวน 50 ราย ปลูกผักตามความต้องการของตลาดทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพผัก ในพื้นที่ 250 ไร่ สามารถรวบรวมผลผลิตได้ในปริมาณมาก  มีอำนาจในการต่อรอง ส่วนเทสโก้ โลตัส ในฐานะผู้ประกอบการค้าปลีก  เข้ามาเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานให้มีความสมบูรณ์ โดยรับซื้อผักมาตรฐาน GAP   จำนวน 10 ชนิด ปริมาณ 30 ตันต่อเดือน ส่งจำหน่ายในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส 22 สาขาทั่วภาคกลาง   ทำให้ลูกค้าสามารถซื้อผักสดคุณภาพดี ปลอดภัย ในราคาที่เอื้อมถึงได้ทุกวัน

ในระยะเริ่มต้นของโครงการ เทสโก้ โลตัส ได้ส่งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดเกษตรกร ด้วยการสร้างความเข้าใจระบบการตลาดนำการผลิต แนะนำการวางแผนเพาะปลูก  การบริหารจัดการ ตลอดจนงานบัญชี ระบบโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้ในการทำธุรกิจการเกษตร อีกทั้งยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนปรับปรุงโรงคัดให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมผลผลิต ก่อนที่รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิของเทสโก้ โลตัส จะมารับผักเพื่อส่งเข้าศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา เพื่อกระจายไปยังไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตภาคกลาง

สำหรับผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ที่เทสโก้ โลตัส รับซื้อประกอบด้วย  ฟักเขียว  ผักชี กะเพรา กวางตุ้ง คะน้า ผักบุ้งจีน โหระพา คะน้ายอด ผักกาดหอม และมะนาว

นางสาว จิราภรณ์ กล่าวอีกว่า “เทสโก้ โลตัส ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ โดยวางแผนการรับซื้อผักประเภทหัว ทั้ง แตงกวา มะระจีน มะเขือเปาะ แตงร้าน มะเขือยาว บวบเหลี่ยม ที่ตลาดมีความต้องการ เพิ่มเติมอีกประมาณ  3.5 ตันต่อสัปดาห์  ปัจจุบันเกษตรกรได้วางแผนการเพาะปลูกและมีกำหนดการส่งผลผลิตให้กับเทสโก้ โลตัสแล้ว กำหนดจำหน่ายในเดือนเมษายนเป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

Exim นำ SMEs ไทยลุยตลาดเมียนมา

EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. จัดโครงการจับคู่ธุรกิจไทย-CLMV นำ SMEs ไทยบุกตลาดเมียนมา นายพิศิษฐ…

เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี

ในงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บ…

ปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้น้ำ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ลดใช้ยาฆ่าหญ้า50%

  วัชพืช เป็นศัตรูพืชที่กำจัดได้ยากเย็นกว่าโรคหรือแมลงศัตรูพืช สารกำจัดศัตรูพืชอย่างโรคหรือแมลง ใช้แ…

EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยงของ SMEs

EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 เสริมความรู้ผู้ส่งออก SMEs ภาคตะวัน…

นวัตกรรมประตูระบายน้ำ “บานหับเผย” ไขข้อขัดแย้งน้ำจืด-น้ำเค็ม แพรกหนามแดง

        พื้นที่ ต.แพรกหนามแดง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เหมือนพื้นที่ใกล้ทะเลทั่วไป ตรงที่มีกิจกรรมการ…