บอร์ดธพว.ตั้ง “พงชาญ สำเภาเงิน” รก.กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ ธพว. มีมติแต่งตั้ง “นายพงชาญ สำเภาเงิน” รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

 

นายพงชาญ สำเภาเงิน ปัจจุบัน อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานวิเคราะห์สินเชื่อ สายงานปฏิบัติการและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง
 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ และสายงานปฏิบัติการ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 3
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 3
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อนครหลวง 1
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ 2

การอบรม

 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ปี 2554จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ปี 2560 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

Exim นำ SMEs ไทยลุยตลาดเมียนมา

EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. จัดโครงการจับคู่ธุรกิจไทย-CLMV นำ SMEs ไทยบุกตลาดเมียนมา นายพิศิษฐ…

เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี

ในงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บ…

ปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้น้ำ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

พลิกโฉมบึงสีไฟ-บึงบอระเพ็ด ขุดลอก-เพิ่มกักเก็บ-แก้บุกรุก

การเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งท…

ออมสินจัดประกวดโฮมสเตย์ระดับประเทศ ครั้งแรกของไทย

“GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์”     ธนาคารออมสิน ส่งเสริมชุมชนด้านการท่องเที่ยว หลังประสบความสำ…

มาสด้าประกาศเดินหน้าสู่ความสำเร็จ

มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานมาสด้ารวมใจเป็นหนึ่งระดมแนวทางเพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน…