พม.ผนึก 6 กระทรวง ดันระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมผู้สูงอายุ

พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ สังคมผู้สูงอายุ สำหรับคนทุกวัย เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมสูงอายุที่มีความพร้อมและยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

Exim นำ SMEs ไทยลุยตลาดเมียนมา

EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. จัดโครงการจับคู่ธุรกิจไทย-CLMV นำ SMEs ไทยบุกตลาดเมียนมา นายพิศิษฐ…

เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี

ในงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บ…

ปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้น้ำ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

สทนช. ชูแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ

ตามที่“กลุ่มเครือข่ายปกป้อง ดิน-น้ำ-ป่า บนผืนแผ่นดินใต้” เสนอให้ยุติโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ใน…

โรคกลัวน้ำ Water Phobia

By…ปั้น ปัญญวิชญ์ คนไทยเริ่มเป็นโรคกลัวน้ำ Water Phobia เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่ง เคยเจอประสบก…

สัญจร “ราชธานีเจริญศรีโสธร” บูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง

การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร "ราชธานีเจริญศรีโสธร" ในกลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่ง…