ยกฐานะการเคหะฯเป็นผู้กำกับนโยบาย

การเคหะแห่งชาติเตรียมยกฐานะจากหน่วยงานปฏิบัติการ (Operator) เป็นหน่วยงานกำกับนโยบาย (Regulator) การพัฒนาที่อยู่อาศัย จุดหักเหอยู่ที่งบประมาณไม่พอพัฒนาโครงการ 2.27 ล้านหน่วยใน 20 ปี เผยวางขั้นตอนเป็นฝ่ายอำนวยการ (Facilitator) ผ่านรูปแบบการร่วมทุนภาคเอกชนไปก่อน  ควบคู่ไปกับอบรมการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด

นายธัชพล กาญจนกูล  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า  การเคหะแห่งชาติอยู่ในช่วงการเตรียมตัวปรับเปลี่ยนยกสถานภาพจากหน่วยงานด้านปฏิบัติการ (Operator) พัฒนาที่อยู่อาศัยไปเป็นหน่วยงานกำกับนโยบาย (Regulator) การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล  เนื่องจากเหตุผลด้านงบประมาณในการพัฒนาก่อสร้างที่อยู่อาศัยสูงมาก เป็นภาระสำหรับรัฐบาล โดยจะถ่ายโอนงานด้านปฏิบัติการไปสู่ท้องถิ่น เช่น จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน

“นโยบายรัฐบาลต้องการพัฒนาที่อยู่อาศัย 2.27 ล้านหน่วยภายใน 20 ปี แต่งบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอ การเคหะแห่งชาติจะเป็น Operator แบบเดิมๆ ไม่ได้”

นายธัชพล กล่าวว่า  การเคหะแห่งชาติได้วางแผนเตรียมความพร้อม โดยในชั้นแรกสำหรับการเคหะแห่งชาติในขณะนี้ คือการปรับตัวเป็นฝ่ายอำนวยการ (Facilitator) ไปก่อน โดยใช้รูปแบบการร่วมทุนกับภาคเอกชน (Public Private Partnerships หรือ PPP) เป็นเครื่องมือดำเนินการไปก่อนใน 3 รูปแบบ ทั้งการสนับสนุนโครงการภาคเอกชน (Joint Support)  การร่วมดำเนินกิจการ (Joint Operation) และการร่วมลงทุน (Joint Investment)

“รูปแบบการร่วมทุนกับภาคเอกชนเหล่านี้ ช่วยให้การเคหะแห่งชาติไม่ต้องลงทุนเอง แต่ดึงศักยภาพทางการเงิน หรือสินทรัพย์ของเอกชนมาร่วมกับเรา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
อยู่แล้ว”

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ขั้นตอนต่อไปคือการกระจายการพัฒนาที่อยู่อาศัยลงสู่ท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม โดยการจัดอบรมการจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ซี่งได้เริ่มบางจังหวัดไปแล้ว

“จุดสุดท้าย ต้องกระจายอำนาจการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่ท้องถิ่นโดยตรง การกระจายงบประมาณจากส่วนกลางลงไปสนับสนุนท้องถิ่นมากขึ้น  การเคหะแห่งชาติจึงเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อน เมื่อถึง
จุดนั้น ท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้เลย  เราเองก็ยกฐานะเป็นผู้กำกับนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้เต็มตัว” นายธัชพล กล่าวทิ้งท้าย

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะผุดสมาร์ทโฮมผ่อนไม่เกิน2พัน

การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนลุยบ้านล้านหลังต่อ เร่งพัฒนาบ้าน Smart Home โดยใช้บ้านโครงเหล็กประ…

ออมสินจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรร…

ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช้เองถูกกว่าตลาด30%

ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สำหรับการเพา…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

วิกฤติน้ำ

น้ำปลายฤดูฝน เป็นอะไรที่บริหารจัดการยากที่สุด อ่างเก็บน้ำพยายามบริหารน้ำตั้งแต่ต้นฤดูจนปลายฤดูให้มีป…

ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการสตาร์อัพ Q4 เกณฑ์ดี

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน เผย “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup …

ส้วมลอยฟ้า

By... นนท์ นทีรัตน์ เรื่องทะเลนั้นพี่ไม่เคยรู้ แต่เรื่องบัดซบรู้ดี...จะทำฉันใด? คุณชรินทร์ นันทนาคร …