ยกฐานะการเคหะฯเป็นผู้กำกับนโยบาย

การเคหะแห่งชาติเตรียมยกฐานะจากหน่วยงานปฏิบัติการ (Operator) เป็นหน่วยงานกำกับนโยบาย (Regulator) การพัฒนาที่อยู่อาศัย จุดหักเหอยู่ที่งบประมาณไม่พอพัฒนาโครงการ 2.27 ล้านหน่วยใน 20 ปี เผยวางขั้นตอนเป็นฝ่ายอำนวยการ (Facilitator) ผ่านรูปแบบการร่วมทุนภาคเอกชนไปก่อน  ควบคู่ไปกับอบรมการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด

นายธัชพล กาญจนกูล  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า  การเคหะแห่งชาติอยู่ในช่วงการเตรียมตัวปรับเปลี่ยนยกสถานภาพจากหน่วยงานด้านปฏิบัติการ (Operator) พัฒนาที่อยู่อาศัยไปเป็นหน่วยงานกำกับนโยบาย (Regulator) การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล  เนื่องจากเหตุผลด้านงบประมาณในการพัฒนาก่อสร้างที่อยู่อาศัยสูงมาก เป็นภาระสำหรับรัฐบาล โดยจะถ่ายโอนงานด้านปฏิบัติการไปสู่ท้องถิ่น เช่น จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน

“นโยบายรัฐบาลต้องการพัฒนาที่อยู่อาศัย 2.27 ล้านหน่วยภายใน 20 ปี แต่งบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอ การเคหะแห่งชาติจะเป็น Operator แบบเดิมๆ ไม่ได้”

นายธัชพล กล่าวว่า  การเคหะแห่งชาติได้วางแผนเตรียมความพร้อม โดยในชั้นแรกสำหรับการเคหะแห่งชาติในขณะนี้ คือการปรับตัวเป็นฝ่ายอำนวยการ (Facilitator) ไปก่อน โดยใช้รูปแบบการร่วมทุนกับภาคเอกชน (Public Private Partnerships หรือ PPP) เป็นเครื่องมือดำเนินการไปก่อนใน 3 รูปแบบ ทั้งการสนับสนุนโครงการภาคเอกชน (Joint Support)  การร่วมดำเนินกิจการ (Joint Operation) และการร่วมลงทุน (Joint Investment)

“รูปแบบการร่วมทุนกับภาคเอกชนเหล่านี้ ช่วยให้การเคหะแห่งชาติไม่ต้องลงทุนเอง แต่ดึงศักยภาพทางการเงิน หรือสินทรัพย์ของเอกชนมาร่วมกับเรา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
อยู่แล้ว”

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ขั้นตอนต่อไปคือการกระจายการพัฒนาที่อยู่อาศัยลงสู่ท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม โดยการจัดอบรมการจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ซี่งได้เริ่มบางจังหวัดไปแล้ว

“จุดสุดท้าย ต้องกระจายอำนาจการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่ท้องถิ่นโดยตรง การกระจายงบประมาณจากส่วนกลางลงไปสนับสนุนท้องถิ่นมากขึ้น  การเคหะแห่งชาติจึงเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อน เมื่อถึง
จุดนั้น ท้องถิ่นก็สามารถดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้เลย  เราเองก็ยกฐานะเป็นผู้กำกับนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้เต็มตัว” นายธัชพล กล่าวทิ้งท้าย

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาคว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณ…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อ…