ฝนหลวงฯ ขึ้นบินสลายฝุ่นละอองภาคเหนือ-อีสาน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร วางแผนปฏิบัติการสลายฝุ่นละอองในอากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปางและแพร่ ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่นและเลย  หวังช่วยบรรเทาปัญหาคุณภาพอากาศที่กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลปริมาณค่าคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. พบว่า พื้นที่ทางภาคเหนือมีค่าฝุ่นละอองในอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยบริเวณจังหวัดแพร่มีค่า PM2.5 = 140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 = 165 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำปางมีค่า PM2.5 = 112 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 = 144 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ประกอบกับจากการตรวจวัดสภาพอากาศที่สถานีเรดาร์ร้องกวาง จังหวัดแพร่ และสถานีเรดาร์  อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเกณฑ์การปฏิบัติการฝนหลวงและมีโอกาสที่จะพัฒนาเมฆได้ คือ มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ (ระดับการก่อเมฆ) 73% (ร้องกวาง) 61% (อมก๋อย) ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 88% (ร้องกวาง) 59% (อมก๋อย) และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ 1.4 (ร้องกวาง) 2.6 (อมก๋อย) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก จึงตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดแพร่ ทำการบินบริเวณอำเภอวังชิ้น – อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และช่วยเหลือจังหวัดลำปาง ทำการบินบริเวณอำเภอสบปราบ – อำเภอสมงาม จังหวัดลำปาง โดยทั้ง 2 พื้นที่จะอาศัยลมทางทิศใต้ในการพัดพากลุ่มเมฆเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายให้ได้มากที่สุด

ด้านพื้นที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นมีค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 = 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดเลยมีค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 = 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, PM10 = 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจัดอยู่ในคุณภาพอากาศระดับปานกลาง โดยลดลงจากเมื่อวาน (11 ก.พ. 2562) เนื่องจาก       มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่อำเภอหนองเรือ ชุมแพ มัญจาคีรี โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น และอำเภอภูกระดึง ภูหลวง หนองหิน และวังสะพุง จังหวัดเลย ทั้งนี้ ในระหว่างวันค่าฝุ่นละอองในอากาศอาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดขอนแก่น จึงวางแผนปฏิบัติการทำการบินก่อเมฆบริเวณอำเภอกุดรัง – อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยอาศัยลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดกลุ่มเมฆเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดขอนแก่น และบริเวณพื้นที่จังหวัดเลย จะทำการบินก่อเมฆบริเวณอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู – อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เพื่อให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ช่วยพัดกลุ่มเมฆไปยังพื้นที่เป้าหมายและช่วยดูดซับฝุ่นละอองในอากาศให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก แต่ยังมีบริเวณพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่ยังอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (PM2.5 =50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, PM10 = 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่จังหวัดนครสวรรค์ค่าฝุ่นละอองดีขึ้น หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยองและนครสวรรค์ จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีความเหมาะสมจะวางแผนทำการบินเพื่อช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดสระบุรีต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ติดตามการรายงานแผนปฏิบัติการฝนหลวงสลายฝุ่นละอองในอากาศในเวลา 10.00 น. และสรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงในเวลา 17.30 น. เป็นประจำทุกวันได้ทางเพจ FACEBOOK กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะผุดสมาร์ทโฮมผ่อนไม่เกิน2พัน

การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนลุยบ้านล้านหลังต่อ เร่งพัฒนาบ้าน Smart Home โดยใช้บ้านโครงเหล็กประ…

ออมสินจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรร…

ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช้เองถูกกว่าตลาด30%

ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สำหรับการเพา…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

มะลิยันหนักแน่นไร้ไขมันทรานส์ พร้อมเปิดตัวมะลิ อีซี่ สควีซ 0% Fat

อุตสาหกรรมนมไทย ผู้ผลิตนมตรามะลิ ยืนยันผลิตภัณฑ์มะลิทุกตัวไร้ไขมันทรานส์ พร้อมเด้งรับกระแสใส่ใจสุขภา…

พม.เร่งขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ

  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประ…

กองทุนผู้สูงวัย ภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ

https://youtu.be/XwOdxZOqDbk