เคหะฯ ประเดิมงานใหญ่รับปี 2562

การเคหะแห่งชาติประเดิมงานใหญ่รับปีใหม่ 2562 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) และอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) รวมมูลค่าราคากลางกว่า 1,500 ล้านบาท  

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย นั้น การเคหะแห่งชาติได้ทำการประชาสัมพันธ์การรื้อถอนอาคารแฟลตที่ 18 – 22 ให้ผู้อยู่อาศัยเดิมได้รับทราบ เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 ทั้งยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารแฟลตดังกล่าว ซึ่งจะต้องทำการรื้อถอนอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ส่งกระทบต่อการอยู่อาศัยของชาวชุมชนดินแดง โดยบริษัท แก่นนคร คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารในระยะเวลา 90 วัน เริ่มเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ในระหว่างนี้ การเคหะแห่งชาติเตรียมจะประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักอาศัย โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1) สูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย บริเวณซอยหมอเหล็งและถนนดินแดง 1 เขตดินแดง กรุงเทพฯ ราคากลาง 867,026,000 บาท และโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1) สูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย อยู่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ สนามกีฬาไทย – ญี่ปุ่น ถนนมิตรไมตรีและถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ ราคากลาง 711,250,000 บาท

สำหรับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา โดยเป็นอาคารสูงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม มีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) สำหรับโครงการแปลง A (อาคาร A1) วงเงินไม่น้อยกว่า 436,000,000 บาท ส่วนโครงการแปลง D1 (อาคาร D1) ต้องมีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) วงเงินไม่น้อยกว่า 368,000,000 บาท และเป็นผลงานภายในประเทศไทยไม่เกินระยะเวลา 10 ปีนับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nha.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2351 6144 ในวันและเวลาราชการ

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

Exim นำ SMEs ไทยลุยตลาดเมียนมา

EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. จัดโครงการจับคู่ธุรกิจไทย-CLMV นำ SMEs ไทยบุกตลาดเมียนมา นายพิศิษฐ…

เผยแผนแม่บทจัดการน้ำ ลดวิฤตภัยแล้งใน 5 ปี

ในงาน “เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10” ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บ…

ปลูกพืชหลังนา สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ใช้น้ำ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลในตลาดโลก

EXIM BANK จับมือ ธ.ก.ส. จัดสัมมนา “เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลในตลาดโลก” ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการภาคกา…

เกษตรสมบูรณ์ สมบูรณ์ดังชื่อ

เกษตรสมบูรณ์เป็นชื่ออำเภอหนึ่งในจ.ชัยภูมิ เหยียบเป็นครั้งแรกและเป็นแวบแรกที่คิดผิดว่า แห้งแล้ง จริงๆ…

คลังแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตและบัตรสว…