ผส.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เดินหน้าโครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย พร้อมเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญา เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ

นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้นแล้วจากสถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี 2559 มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุประมาณ 11 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั่วประเทศ ถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ (Agins Society) อย่างสมบูรณ์ จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ต้องมีบทบาทสำคัญในการเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข ดังเช่น โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสังคมและชุมชน ในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ในการเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีจำนวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งหมด 170 คน มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม อาทิ

ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย กายภาพบำบัด รำไทเก็ก รำวงย้อนยุค กีฬา  ด้านสังคม เรียนรู้กฎหมาย วัฒนธรรม และสถาบันต่าง ๆ ของชาติ  ด้านภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การทำดอกไม้ประดิษฐ์, การนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์, ตุ๊กตาการบูร, การทำขนมไทย ขนมพื้นบ้าน ทำของที่ระลึก ทำผ้าพันคอ ทำผ้าเช็ดเท้า เหรียญโปรยทาน เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ เกษตรพอเพียง

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เปิดป้ายอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย โดยในศูนย์ได้ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์คุณภาพลูกประคบ น้ำมันนวด ยาหม่อง และอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจอีกด้วย จากนั้น รับฟังการนำเสนอผลงานของโรงเรียนผู้สูงอายุใน ๖ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสันกลาง ตำบลทรายขาว ตำบลเจริญเมือง ตำบลสันติสุข ตำบลเมืองพาน และตำบลป่าทุ่ง และเยี่ยมชมนิทรรศการภูมิปัญญาเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย และชมการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วย

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

กนช.เคาะแผนแม่บทน้ำ 20 ปี จัดระเบียบน้ำประเทศทุกมิติ

  ในการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือกนช. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ…

ผส.เชิญชวนบริจาคเบี้ยสูงอายุให้ผู้มีรายได้น้อย

กรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าจัดกิจกรรมคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท…

ชงผุดอุโมงค์ยักษ์หมื่นล้านใต้คลองเปรมฯ แก้น้ำท่วมเมืองหลวง

อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เคาะ 2 โครงการ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเป…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

สหกรณ์รถไฟรับแผนชำระหนี้เงินกู้กับเจ้าหนี้ 15 แห่ง

คณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ลงนามในข้อตกลงแผนชำระหนี้เงินกู้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ 1…

ออมสินยันโครงการสามล้อเอื้ออาทรปล่อยกู้ถูกต้อง

นางสาวจิราพร  นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณีมี…

จุดพลุระบบน้ำสวนทุเรียนระยอง น้ำมั่นคง ชาวสวนมั่งคั่ง

พื้นที่ชลประทานโดยทั่วไป มักเป็นพื้นที่นาปลูกข้าวเป็นหลัก แต่สำหรับพื้นที่ในภาคตะวันออก การเกษตรที่น…