ออมสินยันโครงการสามล้อเอื้ออาทรปล่อยกู้ถูกต้อง

นางสาวจิราพร  นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณีมีกลุ่มผู้ขับขี่สามล้อรับจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการจักรเพชรที่เข้าร่วมโครงการสามล้อเอื้ออาทร เข้าร้องเรียนกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยระบุว่าได้มีการทำสัญญาเงินกู้ไว้กับสหกรณ์บริการจักรเพชร เพื่อกู้ซื้อรถและชำระหนี้ตามที่ตกลงกับสหกรณ์ฯ แต่กลับถูกธนาคารออมสินฟ้องคดีนั้น ธนาคารขอชี้แจงว่า โครงการสามล้อเอื้ออาทร เป็นการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินเพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีรถสามล้อเป็นของตนเอง เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพขับรถรับจ้างได้อย่างสุจริต ซึ่งเงินที่นำไปลงทุนประกอบอาชีพเป็นเงินกู้ที่ธนาคารออมสินให้กู้แก่สมาชิกของสหกรณ์แห่งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคาร ตั้งแต่ขั้นตอนการให้สินเชื่อ การจ่ายเงินกู้ และเงื่อนไขการชำระหนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถชำระหนี้ผ่านสหกรณ์และให้สหกรณ์เป็นผู้รวบรวมนำส่งให้ธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ยืนยันว่าได้จ่ายเงินกู้ตามสัญญาเต็มจำนวน โดยมีหลักฐานยืนยันการรับเงินกู้ครบถ้วนทุกราย ส่วนกรณีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอให้ธนาคารถอนฟ้องผู้เสียหายที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารออมสินสาขาเยาวราช ในกรณีที่ยื่นฟ้องไปแล้ว และในส่วนที่ศาลมีคำพิพากษาให้งดการบังคับคดีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้น ธนาคารออมสินยินดีที่จะดำเนินการถอนฟ้อง หรืองดการบังคับคดีให้ในกรณีที่ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ร้องเข้ามาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือดำเนินการชำระหนี้ปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้หรือประสบปัญหา ไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญาที่ทำไว้กับธนาคาร สามารถดำเนินการติดต่อกับธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการสินเชื่อ เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดของการดำเนินคดีหรือยังมิได้มีการดำเนินคดีก็ตาม

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

กนช.เคาะแผนแม่บทน้ำ 20 ปี จัดระเบียบน้ำประเทศทุกมิติ

  ในการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือกนช. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ…

ผส.เชิญชวนบริจาคเบี้ยสูงอายุให้ผู้มีรายได้น้อย

กรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าจัดกิจกรรมคาราวานประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท…

ชงผุดอุโมงค์ยักษ์หมื่นล้านใต้คลองเปรมฯ แก้น้ำท่วมเมืองหลวง

อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เคาะ 2 โครงการ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเป…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

กรมประมง…เปิดอบรมฟรี !

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจไปทำประมงนอกน่านน้ำไทย เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คว…

โรคกลัวน้ำ Water Phobia

By…ปั้น ปัญญวิชญ์ คนไทยเริ่มเป็นโรคกลัวน้ำ Water Phobia เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่ง เคยเจอประสบก…

เมืองชลนำลิ่วบ้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชลบุรีนำโด่ง 19,636 หน่วยยอดที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่ 3 จังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะ…