ออมสินยันโครงการสามล้อเอื้ออาทรปล่อยกู้ถูกต้อง

นางสาวจิราพร  นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณีมีกลุ่มผู้ขับขี่สามล้อรับจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการจักรเพชรที่เข้าร่วมโครงการสามล้อเอื้ออาทร เข้าร้องเรียนกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยระบุว่าได้มีการทำสัญญาเงินกู้ไว้กับสหกรณ์บริการจักรเพชร เพื่อกู้ซื้อรถและชำระหนี้ตามที่ตกลงกับสหกรณ์ฯ แต่กลับถูกธนาคารออมสินฟ้องคดีนั้น ธนาคารขอชี้แจงว่า โครงการสามล้อเอื้ออาทร เป็นการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเงินเพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีรถสามล้อเป็นของตนเอง เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพขับรถรับจ้างได้อย่างสุจริต ซึ่งเงินที่นำไปลงทุนประกอบอาชีพเป็นเงินกู้ที่ธนาคารออมสินให้กู้แก่สมาชิกของสหกรณ์แห่งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคาร ตั้งแต่ขั้นตอนการให้สินเชื่อ การจ่ายเงินกู้ และเงื่อนไขการชำระหนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถชำระหนี้ผ่านสหกรณ์และให้สหกรณ์เป็นผู้รวบรวมนำส่งให้ธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ยืนยันว่าได้จ่ายเงินกู้ตามสัญญาเต็มจำนวน โดยมีหลักฐานยืนยันการรับเงินกู้ครบถ้วนทุกราย ส่วนกรณีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอให้ธนาคารถอนฟ้องผู้เสียหายที่ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารออมสินสาขาเยาวราช ในกรณีที่ยื่นฟ้องไปแล้ว และในส่วนที่ศาลมีคำพิพากษาให้งดการบังคับคดีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้น ธนาคารออมสินยินดีที่จะดำเนินการถอนฟ้อง หรืองดการบังคับคดีให้ในกรณีที่ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ร้องเข้ามาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือดำเนินการชำระหนี้ปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้หรือประสบปัญหา ไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญาที่ทำไว้กับธนาคาร สามารถดำเนินการติดต่อกับธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการสินเชื่อ เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดของการดำเนินคดีหรือยังมิได้มีการดำเนินคดีก็ตาม

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะผุดสมาร์ทโฮมผ่อนไม่เกิน2พัน

การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนลุยบ้านล้านหลังต่อ เร่งพัฒนาบ้าน Smart Home โดยใช้บ้านโครงเหล็กประ…

ออมสินจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรร…

ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช้เองถูกกว่าตลาด30%

ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สำหรับการเพา…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ออมสิน เผยแผนปี62 มุ่งสู่ “GSB WAY 2019”

ธนาคารออมสิน เปิดแผนปี 2562 พร้อมเติมเต็มสังคมไทย ก้าวไกลเหนือขีดจำกัด ภายใต้กลยุทธ์ “3 Banking” คือ…

เขย่าตลาดเครื่องสำอางไทยกรุยทางสู่อาเซียน

คินเท็กซ์จับมือไอซีเว็กซ์ประเดิมจัด“Bangkok Beauty Show 2018”งานแสดงสินค้านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ในอุตส…

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิด “โครงการ มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย”

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิด “โครงการ มหกรรมสูงวัย สมองใส ใจเกินร้อย” เพื่อเสริมแรงบันดาลใจปรับเปล…