“บิ๊กฉัตร”ลงพื้นที่นำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาน้ำประจวบคีรีขันธ์

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะผุดสมาร์ทโฮมผ่อนไม่เกิน2พัน

การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนลุยบ้านล้านหลังต่อ เร่งพัฒนาบ้าน Smart Home โดยใช้บ้านโครงเหล็กประ…

ออมสินจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรร…

ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช้เองถูกกว่าตลาด30%

ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สำหรับการเพา…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ชป.ขยับเร็วผุดชุมชนผู้ใช้น้ำ แก้ปัญหาก่อนสร้างระบบส่งน้ำ

กรมชลประทานรุกชิงลงมือสร้างชุมชนผู้ใช้น้ำเข้มแข็งก่อนสร้างระบบส่งน้ำ แก้ปัญหาเดิมที่จัดตั้งหลังมีระบ…

สหกรณ์รถไฟรับแผนชำระหนี้เงินกู้กับเจ้าหนี้ 15 แห่ง

คณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ลงนามในข้อตกลงแผนชำระหนี้เงินกู้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ 1…

กพ.ผนึกสทนช.ปั้นนักยุทธศาสตร์ ข้าราชการรุ่นใหม่แห่สมัครเพียบ

กพ. จับมือ สทนช.เป็นหน่วยงานแรก พัฒนานักยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเติมเต็มศักยภาพด้านคลังข้อมูล-ยุทธศาสต…