พม.ชูธรรมจาริก พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา

รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งขับเคลื่อน “เข็กน้อยโมเดล” ชูธรรมจาริกร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้ราษฎรบนพื้นที่สูง

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวงพม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง บ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมรับฟังรายงานการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (เข็กน้อยโมเดล : พระธรรมจาริกสานงาน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน) โดยพระภูวนารถ เจ้าอาวาสอาศรมพระธรรมจาริก รวมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวงพม. ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้เป็นประธานการประชุมทีม พม. (One Home) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคมให้กับทีม พม. (One Home) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา …

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ชป.เร่งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯคลองใหญ่ หวังให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนหลักเมืองพัทลุง

กรมชลประทาน เร่งดำเนินการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ต.บ้านนา อ.ศรีนคริน…

พระปฐมบรมราชโองการ การสืบสานงานพัฒนาแหล่งน้ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบ…

สสว. หนุนกลุ่มสินค้าและบริการผู้สูงวัยจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

สสว. หนุนตลาดผู้สูงวัย หนุนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการผู้สูงอายุในทุกกลุ่มธุรกิจ จัดง…