พม.ชูธรรมจาริก พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา

รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งขับเคลื่อน “เข็กน้อยโมเดล” ชูธรรมจาริกร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้ราษฎรบนพื้นที่สูง

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวงพม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง บ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมรับฟังรายงานการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง (เข็กน้อยโมเดล : พระธรรมจาริกสานงาน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน) โดยพระภูวนารถ เจ้าอาวาสอาศรมพระธรรมจาริก รวมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวงพม. ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้เป็นประธานการประชุมทีม พม. (One Home) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคมให้กับทีม พม. (One Home) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะผุดสมาร์ทโฮมผ่อนไม่เกิน2พัน

การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนลุยบ้านล้านหลังต่อ เร่งพัฒนาบ้าน Smart Home โดยใช้บ้านโครงเหล็กประ…

ออมสินจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรร…

ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช้เองถูกกว่าตลาด30%

ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สำหรับการเพา…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

เสวนา“ศาสตราจารย์สังเวียนฟอรั่ม 2018”

มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย สมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และก…

สทนช. แถลงภาพรวมยุทธศาสตร์น้ำหลัง

https://youtu.be/ypJKMoPfl_s

หนุนการออม​รับสังคมสูงอายุ

                    “กอช. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม กระตุ้นแรงงานนอกระบบ รับสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐ…