เทวดาพญาแถน มอบฝนให้เกษตรกรลุ่มน้ำห้วยสามพาด


       การที่ใครคนหนึ่งจะได้รับศรัทธาประหนึ่งพญาแถน หรือผู้มีอำนาจบนฟ้าตามตำนานปรำปราแต่โบราณมานั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย
       แต่เกษตรกรลุ่มน้ำห้วยสามพาด จ.อุดรธานี พร้อมเพรียงกันยกให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประหนึ่งพญาแถนที่คนอีสานศรัทธาบูชาอย่างเต็มตื้น

       ไม่ใช่คนเพียงคนเดียวอย่าง นายหนูเพียร ภูมิพรรณา ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดพูดเท่านั้น บรรดาประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองย่อยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียว พระองค์ท่านเป็นเสมือนพญาแถน ที่ให้ฝนและให้อย่างมั่นคง จนทำให้ลุ่มน้ำห้วยสามพาดเหมือนสวรรค์บนดิน ฤดูฝนทำนา ฤดูแล้วปลูกพืชใช้น้ำน้อย คั่นด้วยการปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด คืนความสมบูรณ์ให้ผืนดินและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
       พญาแถนพระองค์นี้ จากคนไทยไปแล้ว เหลือทิ้งมรดกแหล่งน้ำและความสมบูรณ์เป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่เกษตรกรไทยมีต่อพระองค์

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาคว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณ…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อ…