เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งทะเลสาบสงขลา

คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์  อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ถูกน้ำท่วมขังเป็นประจำ สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมในสิงหนคร รวมถึงยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากไม่มีที่กักเก็บน้ำจืดเพียงพอ  เหตุเพราะไม่สามารถใช้น้ำจากทะเลสาบสงขลาได้ เนื่องจากมีการรุกตัวของน้ำเค็ม

 

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะผุดสมาร์ทโฮมผ่อนไม่เกิน2พัน

การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนลุยบ้านล้านหลังต่อ เร่งพัฒนาบ้าน Smart Home โดยใช้บ้านโครงเหล็กประ…

ออมสินจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรร…

ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช้เองถูกกว่าตลาด30%

ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สำหรับการเพา…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

อิทธิฤทธิ์น้ำ (กาม)

By… นนท์ นทีรัตน์ ข่าวฮือฮาสะท้านวงการสงฆ์ทั่วโลก เมื่อพระสงฆ์ไทยต้องอาญาแผ่นดิน ผิดทั้งทางโลกและทาง…

ครม.สัญจรเชียงใหม่-ลำปาง

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท…

นายกสั่งเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลาก

กนช.เห็นชอบ 5 แผนงานโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สั่งหน่วยงานที่…